T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı   :  55676833-301.03- 647                                                                                                                           29/04/2021

Konu :  Mayıs 2021 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

         Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 17.05.2021 Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Mayıs ayı toplantısını başlatacaktır.

           İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                           Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                           Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. Belediyemizin 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (g) bendi çerçevesinde, Zekeriya KIRATOĞLU ve İştirakçileri tarafından Belediyemize dükkan bağışı yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı
 4. Kuşcağız Mahallesi 30863 ada 1 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. Kuşcağız Mahallesi 90828 ada 1 parsel, 90829 ada 2, 4, 5 sayılı parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 6. Gümüşdere Mahallesi 91042 ada 1 parsel hakkındaki Başkanlık yazısı.
 7. Bağlum Karşıyaka Mahallesi 1848 adanın kuzeyinde bulunan park alanına ait imar plan değişikliği yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 8. Bağlum I. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazlarhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 9. Kışlabaşı ve Şenyuva İmar Planı Revizyonuyapılmasıhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 10. Kanuni Mahallesi 91774 adanın batısında yer alan park alanında trafo yeri ayrılmasıhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 
 11. Ovacık Mahallesi 91834 adanın batısında yer alan park alanındatrafo yeri ayrılmasıhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 12. Şehit Kubilay ve benzeri Mahallelerde yer alan bozulmuş adaların kentsel dönüşüm planlaması şeklinde ve 16 kat yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 13. İlçemizde daha önce yaşayan planlara göre işlemleri başlatılmış çapını almış tevhidi yaptırılmış ada parsellerdeki eski planla işlemlerin devam ettirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 14. Aşağı Eğlence Mahallesi 9529, 9530, 9531 ve 9532 adalar ve 9531 adanın kuzeyindeki park alanını kapsayan imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 15. Atapark Mahallesi 31669 adanın kuzeyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 16. 19 Mayıs Mahallesi 4050 adanın kuzeydoğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 17. Mülkiyeti Belediyemize ait, Kavacık Subayevleri Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 18. Belediyemiz tarafından gençlerimize yönelik Bağımlılıkla Mücadele konusunda neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 19. Belediyemiz tarafından Covid-19 pandemi sürecinde İlçemiz sınırları içerisinde atık maskeler için ne tür önlemler alındığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 20. Pandemi sürecinin ve vaka sayılarının artmasından dolayı daha önce Çarşamba günleri Belediyemizin rutin yapmış olduğu okul dezenfektan işleminin tekrar yapılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 21. Belediyemize bağlı kreşlerin sayısının ve kapasitelerinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 22. İlçemizde bulunan isimsiz bir parka Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun KUREŞ isminin verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 23. Belediyemiz birimlerinden Zabıta Müdürlüğü’nün 01.01.2021-31.03.2021 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 24. Belediyemiz birimlerinden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 25. Yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle ilçemizde Belediyemizce organize edilecek programlar nelerdir? Ramazan ayı kapsamında sosyal yardımlar için hangi çalışmaların yapılacağının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu
 26. Belediyemize bağlı Spor Tesisleri ve Yüzme Havuzlarına vatandaşlarımız tarafından gelen istek ve şikâyetlerin neler olduğunu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu
 27. Belediyemizce yapılan gençlik ve spor ile alakalı tesislerde sosyal medya da takipçisi fazla olan ve gençlere örnek olabilecek isimlerle Belediyemiz ve Belediye Başkanımızın hesaplarından canlı yayın yaparak tesislerimizin tanıtımının yapılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                                                                                               
 28. İlçemizde Terzi ve Kuru Temizleme olarak faaliyet gösteren işyerlerine Belediyemiz tarafından pandemi sürecinde ne gibi hizmetler yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 29. Huzurevinde yaşayan yaşlılarımızın pandemi sürecinde aşılama işlemlerinin yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 30. 2020 Yılı içerisinde Belediyemizce ağırlanan yabancı heyetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu  
 31. İlçemiz Bademlik Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 32. Belediyemiz tarafından Şenyuva Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 33. İlçemiz sınırları içerisindeki yeni yapılan parkların ve kentsel yenilenme ile ilgili kişi başına düşen yeşil alanların araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 34. Son dönemde kamuoyunda tepki oluşturan kadına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili ilçemizde  “ Şiddete Hayır” kapsamında Belediyemizce yapılan medya, sosyal medya, yazılı ve görsel basın, billboard olmak üzere ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 35. Önergeler