T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı  :  55676833-301.03-1069451                                                                                                                                                 27/04/2022

Konu: Mayıs 2022 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

         Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 06.05.2022 Cuma günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Mayıs ayı toplantısını başlatacaktır.

           İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                                   Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                                    Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. Belediyemizin 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı
 3. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’nün malzeme talebi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Yağmur DEMİR isminin parka verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. Yusuf KABADAYI isminin parka verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 6. Ovacık Mahallesi 91811 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlar hakkındaki Başkanlık yazısı.
 7. Ayvalı Mahallesi 90059 ada batısındaki park alanına kültürel tesis alanı yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 8. Güçlükaya Mahallesi 7735 ada 3 parselde trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 9. Emrah Mahallesi 5014 adanın içerisinde kuzeyde bulunan park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 10. Kuşcağız Mahallesi 90828 ada 1 parsel ve 90829 ada 2, 4, 5 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 11.  Kırsal Yerleşik alan tespitine yapılan itirazlarhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 12.  Emrah Mahallesi 90748 ada 3 parselde uygulama imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 13. Sancaktepe Mahallesi 91851 adanın güneyinde yer alan park alanında 7 metrelik yol ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 14. Tepebaşı Mahallesi 4811 ada batısındaki park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 15. İlçemiz Hisar Mahallesinde imarın 91576 ada 1 sayılı parselindeki Belediyemize ait 39.235,00 m² hissenin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (e) fıkrası ile yine aynı Kanunun 75. Maddesi (d) fıkrası gereğince Teknokent yapılmak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne 25 (yirmibeş) yıllığına tahsis edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 16. Mülkiyeti Belediyemize ait, Uyanış Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 17. Belediyemizce istihdama katkı sağlamak için hizmete sunulan Kariyer Ofisi tarafından ilçemizdeki gençlerimize iş imkânı sağlanıp sağlanmadığının araştırılmasıhakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 18. Belediyemiz tarafından çalışan personele Hijyen Eğitimi verilip verilmediğinin araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 1. Belediyemiz tarafından Başkanım Okulumda projesi kapsamında ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 2. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 3. Belediyemiz birimlerinden Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 4. Belediyemiz birimlerinden Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 5. Ramazan ayı münasebetiyle Belediyemiz tarafından ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım yapılacak mıdır? Yardım yapılacaksa miktar ve mahiyetlerinin neler olduğu araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu  
 6. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Ak Masaya vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                                                                           
 7. İlçemizde faaliyet gösteren Bilgisayar ve Cep Telefonu Satışı yapan esnaflara Belediyemiz tarafından pandemi sürecinde ne gibi hizmetler yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 8. Belediyemize ait Huzurevinde kalan yaşlıların sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını artırmak için ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 9. Belediyemiz tarafından 21 Mart Nevruz Bayramında ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 10. İlçemiz Kalaba Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerinin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 11. Belediyemiz tarafından Ovacık Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 12. Belediyemiz tarafından İlçemize bağlı köylerde geleneksel gıdaların üretimini teşvik etmek ve organik gıda talebini karşılamak için hangi projelerin yapıldığının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 13. İlçemiz sınırları içerisinde kadınlarımızın ailelerinin bütçelerine katkıda bulunmak için Belediyemiz tarafından ne tür imkânların sağlandığının araştırılması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 14. Önergeler