T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı  :  55676833-301.03-1228098                                                                                                                                       25/04/2023

Konu: Mayıs 2023 Olağan Meclis Gündemi İlanı 

 

İ  L  A  N

 

         Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02.05.2023 Salı günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Mayıs ayı toplantısını başlatacaktır.

          İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                            Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                              Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. Belediyemizin 2022 Mali Yılı Kesin Hesabı
 3. Belediyemiz ile Muş İli Korkut Belediyesinin kardeş Belediye (Şehir) olunması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinde mağdur olan vatandaşlarımızın yararlanabilmesi için mülkiyeti Belediyemize ait olan muhtelif yerlerde bulunan 6 adet dairenin 1 yıllığına depremzedelere tahsis edilmesi için Belediye Meclisince Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. Hisar Mahallesi 4051 ada 44, 45 ve 46 parsellere ait imar planı hakkındaki Başkanlık yazısı.
 6. Belediyemiz tarafından, 2022 yılında yapılmış olan imar planı değişikliği ve plan tadilatlarının sayısının araştırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 7. Mülkiyeti Belediyemize ait, Yeşiltepe Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 8. Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçemize afet bölgesinden gelen depremzede gençlerimize ne gibi destekler verildiğinin araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 9. Belediyemiz tarafından, deprem bölgesindeki hayvanların bakım ve tedavileri için neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  
 10. Belediyemiz tarafından afet bölgesinden gelen öğrencilerimize eğitim kapsamında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 11. İlçemizde bulunan isimsiz parklara ve tesislere isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 12. Belediyemiz birimlerinden Zabıta Müdürlüğü’nün 01.01.2023-31.03.2023 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 13. Belediyemiz birimlerinden Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 14. Belediyemiz tarafından afet bölgesinden gelen vatandaşlarımıza hangi yardımların yapıldığının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu
 15. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                                             
 16. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçemizde faaliyet gösteren Ekmek Fırını ve Unlu Mamuller esnaflarına hangi uygulamaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 17. Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Gönül Köşkü Huzurevine afet bölgesinden gelen yaşlı ve kimsesiz vatandaşların olup olmadığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu  
 18. Belediyemiz tarafından Hocalı Soykırımının 31’inci yılı münasebetiyle neler yapıldığının araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 19. İlçemiz Şefkat Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 20. Belediyemiz tarafından Bademlik Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 21. Belediyemiz tarafından ilçemizde bulunan mesire alanlarına yapılan çalışmaların neler olduğunun araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 22. Belediyemiz tarafından afet bölgesinden gelen depremzede kadın ve çocuklarımıza Aile Terapi Merkezimizde ne gibi hizmetler verildiğinin araştırılması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 23. Önergeler