T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı   : 55676833.105.04- 1074402                                                                                                                                     11/05/2022

Konu: MAYIS 2022 Olağan Meclis Karar Özetleri

 

İLAN ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

       Belediye Meclisinin 06-10/05/2022 Olağan Meclis Toplantısında almış olduğu kararlara ait karar özetleri 11/05/2022 tarihinde Belediye ilan tahtasında askıya çıkartılmıştır.

 

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE MECLİSİ

OLAĞAN TOPLANTISI

DÖNEM: 4

BİRLEŞİM: 220, 221, 222, 223, 224

K A R A R   Ö Z E T L E R İ

Keçiören Belediye Meclisi 06-10/05/2022 tarihleri arasında Belediye Toplantı Salonunda Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un Başkanlığında yapmış olduğu MAYIS OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI’nda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Karar 231 Tarih: 06.05.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Müdürlük kurulması” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 232 Tarih: 06.05.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ‘‘Korunması Gereken Kültür Varlığı’’ niteliğindeki Eski Çoban Mektebi’nin Milli Mücadele Müzesi’ne dönüştürülmesi” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 233 Tarih: 06.05.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (p) fıkrası ile aynı Kanunun 74. Maddesine göre, Belediyemiz ile Çankırı İli Ilgaz Belediyesinin kardeş Belediye (Şehir) olunması hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 234 Tarih: 06.05.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 235 Tarih: 06.05.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “K.Subayevleri Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Belediyemize ait Lunaparktaki oyuncak ve aletlerin her birinin biniş ücretinin belirlenmesi hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif  “2464 Sayılı Kanunun 97. Maddesi Kapsamında; İlçemiz sınırları içerisinde, K. Subayevleri Mahallesi Atatürk Caddesi (Bianca Düğün Salonu yanı) üzerinde bulunan Belediyemize ait Lunaparktaki oyuncak ve aletlerin her birinin biniş ücretinin 09.05.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3,00 TL olarak uygulanmasına, Okullar, kreşler, okul öncesi eğitim gören çocuklarımıza ücretsiz olarak hizmet verilmesine ve bu ücret tarifesinin Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından uygulanması” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabul edildi.

Karar 236 Tarih: 06.05.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Bağlum Mahallesi 1957 ada 6 sayılı parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki teklifi okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 237 Tarih: 06.05.2022: Üye Fatih ÜNAL, Üye Hasan KARAAĞAÇ, Üye Rasim AYDIN, Üye Erdal ORAL ve Üye Ramazan KILIÇ tarafından verilen “Mülkiyeti Belediyemize ait, Şenyuva Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Kanun ve Tarifeler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 238 Tarih: 06.05.2022: Üye Mehmet AYHAN, Üye Enes SAZAK, Üye Zeynep AKTAŞ, Üye Ali TURGUT ve Üye Alparslan DOĞAN tarafından verilen “Belediyemiz tarafından, İlçemizde ikamet eden gençlerimize yönelik yapılan konferans ve seminerlerin araştırılmasıhakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 239 Tarih: 06.05.2022: Üye Birol KARA, Üye Cemal BAŞ, Üye Özlem GÜRBÜZ, Üye Selçuk KARADAĞ ve Üye Serdal GÜMÜŞ tarafından verilen “Belediyemiz tarafından 14 Mart Tıp Bayramı haftasında Sağlık çalışanlarına yapılan etkinliklerin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 240 Tarih: 06.05.2022: Üye Derya BALCI, Üye Mustafa ŞEN, Üye Ali GÖKŞİN, Üye Fatma ÇAPCIOĞLU ve Üye Erol AKBULUT tarafından verilen “Belediyemizde stajyer olarak görev yapan öğrencilerimize herhangi bir eğitim seminerinin verilip verilmediğinin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Eğitim ve Kültür Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 Karar 241 Tarih: 06.05.2022: Üye Haydar MELİKOĞLU, Üye Mümtaz YILDIRIM, Üye Durak KARABULUT, Üye Mahmut ERDAŞ ve Üye Ali AKYEL tarafından verilen “Belediyemiz birimlerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Hesap Tetkik Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 242 Tarih: 06.05.2022: Üye Şükrü ÖZEK, Üye Metin AKDEMİR, Üye Serdar KENDİR, Üye İbrahim UYAR ve Üye Halil ALTUNKAYNAK tarafından verilen “Belediyemiz birimlerinden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 243 Tarih: 06.05.2022: Üye Aysun LİMAN YAŞACAN, Üye Canan BARAN İZGİ, Üye Habib AKBAŞ, Üye Ali Rıza VURANOK ve Üye Kağan KOÇAK tarafından verilen “02 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Belediyemiz tarafından ne gibi faaliyetler yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 244 Tarih: 06.05.2022: Üye Mümtaz YILDIRIM, Üye Hacı Derviş KAPLAN, Üye Habib AKBAŞ, Üye Selçuk KARADAĞ ve Üye Emir KUŞDEMİR tarafından verilen “Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Kalaba Spor Tesislerimize vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 245 Tarih: 06.05.2022: Üye Rasim AYDIN, Üye İlkay ÖZDEN, Üye Ömer Bahadır ATAKAN, Üye Durak KARABULUT ve Üye İbrahim UYAR tarafından verilen “Belediyemiz tarafından İlçemizdeki esnaflarımıza Ramazan ayında hangi uygulamaların yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 246 Tarih: 06.05.2022: Üye Ali GÖKŞİN, Üye Haydar MELİKOĞLU, Üye Mehmet AYHAN, Üye Erdal ORAL ve Üye Erol AKBULUT tarafından verilen “18–24 Mart Yaşlılar Haftası olması münasebetiyle Belediyemiz tarafından ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 247 Tarih: 06.05.2022: Üye Cemal BAŞ, Üye Zeynep AKTAŞ, Üye Ali TURGUT, Üye Ali Rıza VURANOK ve Üye Serdal GÜMÜŞ tarafından verilen “Belediyemiz tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerine yabancı temsilcilerin katılıp katılmadıklarının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 248 Tarih: 06.05.2022: Üye Fatih ÜNAL, Metin AKDEMİR, Üye Serdar KENDİR, Üye Ramazan KILIÇ ve Üye Alparslan DOĞAN tarafından verilen “İlçemiz Kamilocak Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 249 Tarih: 06.05.2022: Üye Hasan KARAAĞAÇ, Üye Enes SAZAK, Üye Şükrü ÖZEK, Üye Özlem GÜRBÜZ ve Üye Ali AKYEL tarafından verilen “Belediyemiz tarafından Osmangazi Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 250 Tarih: 06.05.2022: Üye Mustafa ŞEN, Üye Birol KARA, Üye Hasan YAĞIZ, Üye Mahmut ERDAŞ ve Üye Halil ALTUNKAYNAK tarafından verilen “Belediyemiz tarafından İlçemizdeki gençler ve çocuklar için hangi projelerin yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 251 Tarih: 06.05.2022: Üye Canan BARAN İZGİ, Üye Aysun LİMAN YAŞACAN, Üye Derya BALCI, Üye Fatma ÇAPÇIOĞLU ve Üye Kağan KOÇAK tarafından verilen “Anneler günü kapsamında Belediyemizce ne gibi etkinlikler yapılacağının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 252 Tarih: 06.05.2022: Belediyemizin 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı hakkındaki Başkanlık yazısı okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun 09.05.2022 Pazartesi günü görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 253 Tarih: 06.05.2022: Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ nün malzeme talebi hakkındaki Başkanlık yazısı okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 254 Tarih: 06.05.2022: Yağmur DEMİR isminin parka verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 255 Tarih: 06.05.2022: Yusuf KABADAYI isminin parka verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.                                     

Karar 256 Tarih: 06.05.2022: Ovacık Mahallesi 91811 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlar hakkındaki Başkanlık yazısı okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 257 Tarih: 06.05.2022: Ayvalı Mahallesi 90059 ada batısındaki park alanına kültürel tesis alanı yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 258 Tarih: 06.05.2022: Güçlükaya Mahallesi 7735 ada 3 parselde trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 259 Tarih: 06.05.2022: Emrah Mahallesi 5014 adanın içerisinde kuzeyde bulunan park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 260 Tarih: 06.05.2022: Kuşcağız Mahallesi 90828 ada 1 parsel ve 90829 ada 2, 4, 5 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve Üye Fatih ÜNAL’ın red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

Karar 261 Tarih: 06.05.2022: Kırsal Yerleşik alan tespitine yapılan itirazlarhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 262 Tarih: 06.05.2022: Emrah Mahallesi 90748 ada 3 parselde uygulama imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 263 Tarih: 06.05.2022: Sancaktepe Mahallesi 91851 adanın güneyinde yer alan park alanında 7 metrelik yol ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 264 Tarih: 06.05.2022: Tepebaşı Mahallesi 4811 ada batısındaki park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 265 Tarih: 07.05.2022: İlçemiz Hisar Mahallesinde imarın 91576 ada 1 sayılı parselindeki Belediyemize ait 39.235,00 m² hissenin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (e) fıkrası ile yine aynı Kanunun 75. Maddesi (d) fıkrası gereğince Teknokent yapılmak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne 25 (yirmibeş) yıllığına tahsis edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 266 Tarih: 07.05.2022: Mülkiyeti Belediyemize ait, Uyanış Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 267 Tarih: 07.05.2022: Belediyemizce istihdama katkı sağlamak için hizmete sunulan Kariyer Ofisi tarafından ilçemizdeki gençlerimize iş imkânı sağlanıp sağlanmadığının araştırılmasıhakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 268 Tarih: 07.05.2022: Belediyemiz tarafından çalışan personele Hijyen Eğitimi verilip verilmediğinin araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 269 Tarih: 07.05.2022: Belediyemiz tarafından Başkanım Okulumda projesi kapsamında ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 270 Tarih: 07.05.2022: İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İsimlendirme Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 271 Tarih: 08.05.2022: Belediyemiz birimlerinden Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Hesap Tetkik Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 272 Tarih: 08.05.2022: Belediyemiz birimlerinden Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 273 Tarih: 08.05.2022: Ramazan ayı münasebetiyle Belediyemiz tarafından ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım yapılacak mıdır? Yardım yapılacaksa miktar ve mahiyetlerinin neler olduğu araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 274 Tarih: 08.05.2022: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Ak Masaya vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 275 Tarih: 08.05.2022:İlçemizde faaliyet gösteren Bilgisayar ve Cep Telefonu Satışı yapan esnaflara Belediyemiz tarafından pandemi sürecinde ne gibi hizmetler yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 276 Tarih: 09.05.2022: Belediyemize ait Huzurevinde kalan yaşlıların sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını artırmak için ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 277 Tarih: 09.05.2022: Belediyemiz tarafından 21 Mart Nevruz Bayramında ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 278 Tarih: 09.05.2022: İlçemiz Kalaba Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerinin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 279 Tarih: 09.05.2022: Belediyemiz tarafından Ovacık Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 280 Tarih: 09.05.2022: Belediyemizin 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve CHP Grubunun red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

Karar 281 Tarih: 10.05.2022: Belediyemiz tarafından İlçemize bağlı köylerde geleneksel gıdaların üretimini teşvik etmek ve organik gıda talebini karşılamak için hangi projelerin yapıldığının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 282 Tarih: 10.05.2022: İlçemiz sınırları içerisinde kadınlarımızın ailelerinin bütçelerine katkıda bulunmak için Belediyemiz tarafından ne tür imkânların sağlandığının araştırılması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

İş bu tutanak askıya çıkarıldığına dair müştereken imza altına alınmıştır.

                    Semra AKDOĞAN                                                          Meral ÖZTÜRK

                     Bilgisayar İşletmeni                                                       Yazı İşleri Müdürü