• Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa Çağrı Merkezi : 444 52 76    Whatsapp Hattı Hattımız : +90 530 917 52 76
  • EN
Mustafa Kemal ATATÜRK

Metin AKDEMİR - Adalet Ve Kalkınma Partisi

Doğum Yeri ve Tarihi : Çankırı/Orta - 15.09.1961

Medeni Durumu : Evli

Mesleği : Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir Yetkili Bağımsız Denetçi

Askerlik Durumu :Yedek Subay

Eğitim Bilgileri / Yetki Belgeleri / Sertifikalar:

-İlk, Orta ve Lise eğitimimi Ankara İlinde tamamladım. Liseyi Etlik Akşam Lisesinde okudum. 1980 -81 öğretim yılında Gazi Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe - Finansman Bölümünü iyi derece ile bitirdim.

-Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finans Tezli Yüksek Lisans öğr.

-Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu öğr.

-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı

-T.C. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu/Yetkili Bağımsız Denetçi

-Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi / Muhasebe Standartları - Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim - Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı Eğitimi Başarı Belgesi

-Başkent Üniversitesi Bilirkişilik Temel Eğitimi Katılım Belgesi

-Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası / Bilirkişi Katılım Belgesi

-ASMMMO / İç Kontrol İç Denetim Eğitimi Katılım Belgesi

-TÜRMOB / Denetim, Denetim Standartları ve Uygulamaları

-TÜRMOB / Türk Ticaret Kanunu Eğitimine Katılım Belgesi

-TÜRMOB / Türk Ticaret Kanunu Uygulama Eğitimi

-TÜRMOB / Küçük ve Orta Boy İşletmeler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Eğitimi

-Keçiören Belediye Meclisi Araştırma ve İnceleme Komisyon Üyeliği 2014-2019

İş ve Mesleki Deneyim - Özgeçmiş

1977-1988 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünde çeşitli kalemlerde çalıştığım esnada, Etlik Akşam Lisesini ve Gazi Üniversitesi İ.İ.B.Fakültesi Muhasebe Finans bölümünü üstün başarıyla bitirdim. Afet İşleri Gen. Müdürlüğü, Beton Prefabrik İmalat Daire Başkanlığında, sırasıyla, Ambar, Mamul Ambar, Formen, İdari İşler Şefi ve İdari işler Müdür Vekili iken, 1986 yılında Yedek Subay olarak askere gittim. Dönüşümde yine aynı kurumda işe başladım. 1989 Nisan ayında Emniyet Genel Müdürlüğüne Mali Danışman ve bağlı kuruluşunda Muhasebe Müdürü olarak işe başladım.

Doğum tarihim olan 1961 yılından bugüne Keçiören ilçesinde sırasıyla Kuşcağız Mahallesi, Bağlarbaşı Mahallesi`nde ikametgâh ettim. Halen Yeşiltepe Mahallesi`nde oturmaktayım.

1989 yılından itibaren Emniyet Genel Müdürlüğünde Mali Danışman / T.P.T.G. Vakfında Muhasebe Müdürü olarak çalışmakta iken,

Aynı zamanda vergi ve sosyal güvenlik kurumu uyuşmazlıklarında danışmanlığın yanı sıra, yetkili kurum ve kuruluşlarda tarafımı yetkilendiren kurum ve kuruluşları temsil ettim, YMM kişi ve kurumlarına muhasebe, muhasebe organizasyonu, vergi ve işçi işveren uyuşmazlıklarında danışmanlık yaptım, yapmaktayım, 2011 Nisan ayında emekli oldum.

Halen T.C. Sağlık Bakanlığında Kıdemli Uzman Sözleşmeli Personeli olarak danışmanlık yapmakta iken, aynı zamanda,

Kamu, özel sektör, YMM kişi ve kurumlarda, belediyelerde bütçe, vergi, SSK ve mali konularda işçi işveren uyuşmazlıklarında danışmanlık yapmaktayım. Danışmanlığın yanı sıra bilirkişilik, bağımsız denetim ve bağımsız finansal raporlama yapmaktayım.

1999-2004 MHP Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi/Meclis Başkan Vekili,

2004-2009 AKP Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi/Bütçe Plan - Araştırma inceleme Komisyon Üyesi,

2014 Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi / Araştırma ve İnceleme Komisyonu  halen devam etmektedir.