METİN AKDEMİR

PARTİSİ VE UNVANI: AK Parti / Belediye Meclis Üyesi

DOĞUM YERİ VE TARİHİ: 1961/ Çankırı

ÖĞRENİMİ VE MESLEĞİ: Lisans/ Mali Müşavir

ÖZGEÇMİŞİ: 1961 yılında Çankırı’da doğdu.İlk ve ortaokulu Ankara’da okudu. 1977-1988 yılları arasında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünde çeşitli kalemlerde çalıştığı sırada, Etlik Akşam Lisesini ve Gazi Üniversitesi İ.İ.B Fakültesi Muhasebe Finans bölümünü üstün başarıyla bitirdi. Afet İşleri Gen. Müdürlüğü, Beton Prefabrik İmalat Daire Başkanlığında, sırasıyla, Ambar, Mamul Ambar, Formen, İdari İşler Şefi ve İdari işler Müdür Vekili iken, 1986 yılında Yedek Subay olarak askere gitti. Askerliği bittikten sonra yine aynı kurumda işe başladı. 1989 Nisan ayında Emniyet Genel Müdürlüğüne Mali Danışman ve bağlı kuruluşunda Muhasebe Müdürü olarak işe başladı.

1989 yılından itibaren Emniyet Genel Müdürlüğünde Mali Danışman / T.P.T.G. Vakfında Muhasebe Müdürü olarak çalışırken aynı zamanda vergi ve sosyal güvenlik kurumu uyuşmazlıklarında danışmanlığın yanı sıra, yetkili kurum ve kuruluşlarda tarafını yetkilendiren kurum ve kuruluşları temsil etti. YMM kişi ve kurumlarına muhasebe, muhasebe organizasyonu, vergi ve işçi işveren uyuşmazlıklarında danışmanlık yaptı.2011 Nisan ayında emekli oldu.

T.C. Sağlık Bakanlığında Kıdemli Uzman Sözleşmeli Personeli olarak danışmanlık yapmakta iken, aynı zamanda,

Kamu, özel sektör, YMM kişi ve kurumlarda, belediyelerde bütçe, vergi, SSK ve mali konularda işçi işveren uyuşmazlıklarında danışmanlık yapmaktadır. Danışmanlığın yanı sıra bilirkişilik, bağımsız denetim ve bağımsız finansal raporlama yapmaktadır.

1999-2004 MHP Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi/Meclis Başkan Vekili, 2004-2009 AKP Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi/Bütçe Plan - Araştırma inceleme Komisyon Üyesi, 2014 Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi / Araştırma ve İnceleme Komisyonu  hala devam etmektedir. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Keçiören Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

YETKİ BELGELERİ/ SERTİFİKALAR

-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı,

-T.C. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu/Yetkili Bağımsız Denetçi

-Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi / Muhasebe Standartları - Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim - Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı Eğitimi Başarı Belgesi

-Başkent Üniversitesi Bilirkişilik Temel Eğitimi Katılım Belgesi

-Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası / Bilirkişi Katılım Belgesi

-ASMMMO / İç Kontrol İç Denetim Eğitimi Katılım Belgesi

-TÜRMOB / Denetim, Denetim Standartları ve Uygulamaları

-TÜRMOB / Türk Ticaret Kanunu Eğitimine Katılım Belgesi

-TÜRMOB / Türk Ticaret Kanunu Uygulama Eğitimi

-TÜRMOB / Küçük ve Orta Boy İşletmeler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Eğitimi