Ad Soyad                               : Metin AKDEMİR

Doğum Tarihi                         : 15/09/1961

Doğum Yeri                            : Orta / Çankırı

Medeni Durumu                    : Evli

Askerlik Durumu                   : Yedek Subay Olarak Yaptım.            

 

Eğitim Bilgileri / Yetki Belgeleri / Sertifikalar                               

Eğitim Bilgileri

 •  
 •  
 • İlk ve orta öğrenimi Ankara ilinde tamamlandı.
 • Lise eğitimi Ankara Etlik Akşam Lisesinde tamamlandı.
 • 1980 - 1985 öğretim yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe – Finansman Bölümü iyi derece ile tamamlandı. 
 • Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finans Tezli Yüksek Lisans öğrenimi devam etmektedir.
 • Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu öğrenimi devam etmektedir

Yetki Belgeleri

 •  
 •  
 •  
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı.
 • T.C. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu/Yetkili Bağımsız Denetçi

Sertifikalar

 •  
 •  
 •  
 • Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi / Muhasebe Standartları - Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim - Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı Eğitimi Başarı Belgesi
 • Başkent Üniversitesi Bilirkişilik Temel Eğitimi Katılım Belgesi
 • Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası / Bilirkişi Katılım Belgesi
 • ASMMMO / İç Kontrol İç Denetim Eğitimi Katılım Belgesi
 • TÜRMOB / Denetim, Denetim Standartları ve Uygulamaları
 • TÜRMOB / Türk Ticaret Kanunu Eğitimine Katılım Belgesi
 • TÜRMOB / Türk Ticaret Kanunu Uygulama Eğitimi
 • TÜRMOB / Küçük ve Orta Boy İşletmeler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Eğitimi
 • Keçiören Belediye Meclisi Araştırma ve İnceleme Komisyon Üyeliği 2014-2019

Mesleği          

Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir

Yetkili Bağımsız Denetçi

İş ve Mesleki Deneyim – Özgeçmiş

1977-1988 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünde çeşitli kalemlerde çalıştığım esnada, Etlik Akşam Lisesini ve Gazi Üniversitesi İ.İ.B.Fakültesi Muhasebe Finans bölümünü üstün başarıyla bitirdim.

Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Beton Prefabrik İmalat Daire Başkanlığında,

Sırasıyla; Ambar, Mamul Ambar, Formen, İdari İşler Şefi ve İdari İşler Müdür Vekili iken,

1986 yılında Yedek Subay olarak askere gittim. Dönüşümde yine aynı kurumda işe başladım. 1989 Nisan ayında Emniyet Genel Müdürlüğüne Mali Danışman ve bağlı kuruluşunda Muhasebe Müdürü olarak işe başladım.

Doğum tarihim olan 1961 yılından bugüne Keçiören ilçesinde sırasıyla Kuşcağız Mahallesi – Bağlarbaşı Mahallesi’nde ikamet ettim. Halen Yeşiltepe Mahallesi’nde oturmaktayım.

1989 yılından itibaren Emniyet Genel Müdürlüğünde Mali Danışman / T.P.T.G. Vakfında Muhasebe Müdürü olarak çalışmakta iken, aynı zamanda Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu uyuşmazlıklarında danışmanlığın yanı sıra, yetkili kurum ve kuruluşlarda tarafımı yetkilendiren kurum ve kuruluşları temsil ettim, YMM kişi ve kurumlarına muhasebe, muhasebe organizasyonu, vergi ve işçi işveren uyuşmazlıklarında danışmanlık yaptım, yapmaktayım, 2011 Nisan ayında emekli oldum.

T.C. Sağlık Bakanlığında Kıdemli Uzman Sözleşmeli Personeli olarak danışmanlık görevinde bulundum, Başkan Yardımcılığı görevine atamamın yapılması sebebiyle 08/04/2019 tarihinde görevimden ayrıldım.

Kamu, özel sektör, YMM kişi ve kurumlarda, belediyelerde; bütçe, vergi, SSK ve mali konularda işçi işveren uyuşmazlıklarında danışmanlık yapmaktayım. Danışmanlığın yanı sıra bilirkişilik, bağımsız denetim ve bağımsız finansal raporlama da yapmaktayım.

1999-2004 MHP Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi/Meclis Başkan Vekili,

2004-2009 AK Parti Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi/Bütçe Plan - Araştırma İnceleme Komisyon Üyesi,

2014 Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi / Araştırma ve İnceleme Komisyon Üyeliği yapmakta iken, 31 Mart 2019 ‘da yapılan yerel seçimler sonucunda Keçiören Belediye Meclis Üyesi olarak seçildim. Bunun akabinde Keçiören Meclis 1. Başkanvekili ve Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandım.

Metin AKDEMİR

Ser.Muh.Mali Müşavir

Yetkili Bağımsız Denetçi