MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

MİSYON: Köy ve mahalle muhtarlıkları; ülkemizde demokrasinin gelişimine katkıda bulunurken yönetime katılımı sağlamanın da önemli araçlarından biridir. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın kolay ve hızlı bir şekilde ulaşıp sorunlarını dile getirdiği en yakın yönetim kademesidir. Muhtarlar ile kurulan iletişim doğrultusunda; mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek, sorunları çözümü için ilgili Müdürlüklere iletmek, çözüm sürecinin takibini yapmak ve Muhtarları bilgilendirmek. Güler yüzlü hizmet veren, bilgi ve iletişim kanallarını etkin kullanarak hizmet sunmak.

 

VİZYON :   Kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi, muhtarların etkinlik ve işlevlerinin artırılarak taleplerinin sonuçlandırılması, İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemine gelen ve semt birimlerine iletilen talep, şikayet, öneri ve benzeri ihtiyaçları toplamak takibini yapmak,  mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

 

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

  1. İçişleri Bakanlığı talimatıyla kurulan müdürlüğümüz, Bakanlığın geliştirdiği " Muhtar Bilgi Sistemi " ve Belediyemizin geliştirmiş olduğu " Muhtar Mobil " ile muhtarların talep, öneri ve şikâyetlerini elektronik ortamda belediyemize iletmekte olup, gelen talepler Belediyemiz bünyesinde en geç 15 iş günü içinde tamamlanarak sistem üzerinden cevaplanmak,
  2. 51 mahalle muhtarımızdan farklı yollardan gelen ( Whatsap, Bip, Telefon, dilekçe, sözlü vb ) taleplerde takip edilerek sonucuyla ilgili geri dönüş en kısa sürede ve zamanda dönüş yapmak,
  3. Belediyemiz müdürlüklerinden oluşturduğumuz irtibat personellerimizle muhtarlarımızdan gelen başvuruların çözümü konusunda süreci hızlandırarak talep ve şikâyetlere en kısa sürede cevap vermek,
  4. Muhtarlarımızın ( Elektrik, Su, Doğalgaz ) Abonelik süreçleri vb. birçok konuda gerekli desteği sağlamak.
  5. Temsil ettiği Müdürlüğün görev alanına giren tüm iş ve işlemlerin; ilgili mevzuatına ve yönetmelikte belirlenen ilkelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
  6.  Personeli ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları; etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde sevk ve idare etmek,
  7. Alt birimler arasında koordinasyonu ve çalışma huzurunu sağlamak,
  8. Gerekli denetimleri yapmak/yaptırmak,
  9. Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü; Başkanlık Makamına, Belediyemizin Karar Organlarına, Belediyenin diğer idari birimlerine, müdürlüğün alt birimlerine ve gerektiğinde ilgili kişi ya da kurum ve kuruluşlarına karşı, şahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmek.