T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-500                                                                                                                ... /03/2016

Konu : Nisan 2016 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/04/2016 Cuma günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Nisan ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                  Mustafa AK

                                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

1. Yoklama

2. Geçen toplantı tutanak özeti

3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19’ncu maddesi gereği Belediye Meclisi Başkanlık Divanına,

a) 1. Başkan Vekili,

b) 2. Başkan Vekili,

c) Katip Üye seçimi yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.

4. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33’ncü maddesi gereği Belediye Encümeni Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.

5. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24’ncü maddesi gereği İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.

6. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/p maddesi gereğince, Belediyemiz ile kardeş Belediye (Şehir) olan Konya İli Seydişehir Belediye Başkanlığının talepleri doğrultusunda, Kapalı Pazar Yeri yapım işi projesinin, tamamlanamayan kısmının yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.

7. 19 Mayıs Mahallesi 4054 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8. Belediye Başkanının 2015 yılı Faaliyet Raporu

9. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25 ve 26’ncı maddeleri ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22’nci maddesi gereği Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclise bilgi sunulması

10. Ş. Kubilay Mahallesi 34367 ada 3 ve 4 sayılı parsellerde imar planı tadilatına itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

11. Şenyuva Mahallesi 32287 ada 4 sayılı parselde imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

12. Yükseltepe Mahallesi 30138 ada 12, 13 ve 14 sayılı parsellerde imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

13. Karargahtepe Mahallesi 5419 ada 27 ve 29 sayılı parsellerde imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

14. Çaldıran Mahallesi 30405 ada 13 sayılı parselde regülatör yeri ayrılmasına ilişkin imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

15. Bağlum Mahallesi 91482 ada 4 sayılı parselde plan tadilatına itiraz hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

16. Kalaba Mahallesi 31970 ada ile 33842 ada arasında geçmekte olan yolun düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

17. Ufuktepe Mahallesi 16597 ada 2, 3, 4, 7 ve 8 sayılı parsellerde imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

18. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Karargahtepe Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

19. Belediyemize ait olan Etlik Olimpik Yüzme Havuzu Tesisimizin fiziki yapısının incelenmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

20. İlçemiz sınırları içerisinde çöp toplama işlemleri sırasında çöplerin cinsine göre ayrılıp ayrılmadığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

21. Belediyemiz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma gününde ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

22. Belediyemiz birimlerinden Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

23. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

24. Belediyemiz birimlerinden Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01.01.2016-31.01.2016 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap ve Tetkik Komisyonu Raporu

25. Belediyemiz birimlerinden Fen İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2016-31.01.2016 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

26. Belediyemiz hizmet binasında bulunan tuvaletlere, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmeleri için tuvaletlere klozet konulması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

27. İlçemizde bulunan mahalle konaklarını, kadınlarımızın ne sıklıkla kullandıkları ve ne tür programlar yaptıklarının araştırılması hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu

28. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunan vatandaşlarımızın hangi konular da istek ve taleplerinin olduğu ve bu taleplerin hangilerinin karşılanıp karşılanmadığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

29. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Huzur Evinde yaşayan vatandaşlarımıza verilen sosyal hizmetlerin araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

30. İlçemizde zanaatla iştigal eden esnafların yaptığı işi geleceğe taşıyabilmesi için çırak yetiştirilip yetiştirilmediğinin araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

31. Belediyemiz Dış İlişkiler Müdürlüğünce, ilçemize ziyaret amaçlı yurtdışından gelen öğrencilere ne gibi hizmetler verildiğinin araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

32. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Güçlükaya Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

33. İlçemizde faaliyet gösteren Pastaneci esnafların, tüketiciler açısından temizlik kurallarına uyup uymadıklarının araştırılması hakkındaki Tüketici Hakları Komisyonu Raporu

34. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı, Huzurevinde kalan yaşlılarımızın, belediyemize bağlı sosyal tesislerden yaralanıp yaralanmadığının araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

35. Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı, Aktepe Yüzme Havuzu Tesislerinde görev yapan personelin ve hizmetlerden faydalanan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin insan hak ve hürriyetleri açısından incelenerek Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

36. Önergeler