T.C.
KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
 
 
Sayı   :  55676833-301.03-433                                                                                                                                  25/03/2021
Konu :  Nisan 2021 Olağan Meclis Gündemi İlanı
 
İ  L  A  N
 
           Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.04.2021 Perşembe günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Nisan ayı toplantısını başlatacaktır.
          İlanen duyurulur.
                                                                                                                                                                          Turgut ALTINOK
                                                                                                                                                                           Belediye Başkanı
 
       GÜNDEM
 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereği Başkanlık Divanı Üyelerinin Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereği Belediye Encümeni Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25-26 ncı maddeleri ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. Maddesi gereği Denetim Komisyon Raporu hakkında meclise bilgi sunulması.
 6. 2020 Yılı Faaliyet Raporu
 7. Bedelsiz İaşe verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 8. Aşağı Eğlence Mahallesi 9529, 9530, 9531 ve 9532 adalar ve 9531 adanın kuzeyindeki park alanını kapsayan imar plan değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.
 9. Atapark Mahallesi 31669 adanın kuzeyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 10. 19 Mayıs Mahallesi 4050 adanın kuzeydoğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 11. Bademlik Mahallesi 31328 ada 3, 4, 5 ve 31327 ada 2 ve 3 sayılı parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 12. Şehit Kubilay Mahallesi 32896 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 sayılı parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 13. Ovacık Hamamtaşı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planıhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 14. Mülkiyeti Belediyemize ait, Gümüşdere Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 15. İlçemizde ikamet eden başarılı sporculara ödül verilmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 16. Belediyemiz tarafından bulunan cins köpeklerin sahiplendirilmesi konusunda ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  
 17. Belediyemiz tarafından pandemi sürecinde kütüphanemizde ne tür çalışmalar yapıldığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 18. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 19. Belediyemiz birimlerinden Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 20. Belediyemiz birimlerinden Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
 21. Belediyemiz tarafından ilçemizde yaşayan engelli bireyi olan ailelerin bakıma muhtaç bireylerine yapılan sosyal yardımlar nelerdir? 2020 yılı içerisinde kaç engelli bireyi olan aileye, hangi kalemlerde yardım yapılmıştır? Konunun araştırılarak Belediye Meclisine bilgi verilmesi hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu
 22. Belediyemize bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne vatandaşlarımız tarafından gelen istek ve şikâyetlerin neler olduğunu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                              
 23. İlçemizde konfeksiyon olarak faaliyet gösteren işyerlerine Belediyemiz tarafından pandemi sürecinde ne gibi hizmetler yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 24. Belediyemize bağlı faaliyet gösteren Huzur evinde ücretli ve ücretsiz kalan vatandaşlarımızın sayısının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu  
 25. Belediyemizce 2020 yılı içerisinde Türk Dünyası ile yapılan ortak çalışmalar ile ilgili Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 26. İlçemiz Ayvalı Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu
 27. Belediyemiz tarafından Tepebaşı Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 28. İlçemizde mahallelerimizin kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilirken mahallelerin kültürel, sosyal ve çevre planlamasının yapılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 29. Belediyemize bağlı Kadın Sığınma Evinde 2020 yılında kaç tane kadın ve çocuk yararlanmıştır? Sayısının araştırılarak Belediye Meclisine bilgi verilmesi hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 30. Önergeler