T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı   : 55676833.105.04-1061194                                                                           11/04/2022

Konu: 1

 

İLAN ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

Belediye Meclisinin 04-08/04/2022 Olağan Meclis Toplantısında almış olduğu kararlara ait karar özetleri 11/04/2022 tarihinde Belediye ilan tahtasında askıya çıkartılmıştır.

 

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE MECLİSİ

OLAĞAN TOPLANTISI

DÖNEM: 4

BİRLEŞİM: 215, 216, 217, 218, 219

 

 

K A R A R   Ö Z E T L E R İ

 

Keçiören Belediye Meclisi 04-08/04/2022 tarihleri arasında Belediye Toplantı Salonunda Meclis I Başkan Vekili Metin AKDEMİR’in Başkanlığında yapmış olduğu NİSAN OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI’nda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

Karar 168 Tarih: 04.04.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Okullara Projeksiyon Cihazı ve Yazıcı verilmesihakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 169 Tarih: 04.04.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (p) fıkrası ile aynı Kanunun 74. Maddesine göre, Belediyemiz ile Adıyaman İli Besni  Çakırhüyük Belediyesinin kardeş Belediye (Şehir) olunmasıhakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 170 Tarih: 04.04.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (p) fıkrası ile aynı Kanunun 74. Maddesine göre, Belediyemiz ile Adıyaman İli Kahta Bölükyayla Belediyesinin kardeş Belediye (Şehir) olunmasıhakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 171 Tarih: 04.04.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Kuşcağız Mahallesinde imarın 91936 ada 1 parselinde yer alan Belediye hissesinin Milli Eğitim Bakanlığına bedelsiz devrinin yapılması ile ilgili alınan 01.07.2021 tarih ve 355 sayılı Meclis Kararının tashih edilmesi” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 172 Tarih: 04.04.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Belediyemiz tarafından, İlçemizdeki Amatör Spor Kulüplerine spor malzemesi yardımı yapılması için Belediye Meclisince Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

Karar 173 Tarih: 04.04.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Belediyemiz tarafından, Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü’ne nakdi yardım yapılması ve yapılacak olan nakdi yardım için Belediye Meclisince Belediye Başkanına yetki verilmesihakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 174 Tarih: 04.04.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Güçlükaya Mahallesi 7735 ada 3 parselde trafo yeri ayrılması hakkındaki teklifi okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 175 Tarih: 04.04.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Emrah Mahallesi 5014 adanın içerisinde kuzeyde bulunan park alanında trafo yeri ayrılması” hakkındaki teklifi okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 176 Tarih: 04.04.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Kuşcağız Mahallesi 90828 ada 1 parsel ve 90829 ada 2, 4, 5 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar” hakkındaki teklifi okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 177 Tarih: 04.04.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Kırsal Yerleşik alan tespitine yapılan itirazlar” hakkındaki teklifi okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 178 Tarih: 04.04.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Emrah Mahallesi 90748 ada 3 parselde uygulama imar plan değişikliği” hakkındaki teklifi okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 179 Tarih: 04.04.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Sancaktepe Mahallesi 91851 adanın güneyinde yer alan park alanında 7 metrelik yol ayrılması” hakkındaki teklifi okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 180 Tarih: 04.04.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “İlçemiz Hisar Mahallesinde imarın 91576 ada 1 sayılı parselindeki Belediyemize ait 39.235,00 m² hissenin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (e) fıkrası ile yine aynı Kanunun 75. Maddesi (d) fıkrası gereğince Teknokent yapılmak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne 25 (yirmibeş) yıllığına tahsis edilmesihakkındaki teklifi okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Kanun ve Tarifeler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

            Karar 181 Tarih: 04.04.2022: Üye Fatih ÜNAL, Üye Hasan KARAAĞAÇ, Üye Rasim AYDIN, Üye Erdal ORAL ve Üye Ramazan KILIÇ tarafından verilen “Mülkiyeti Belediyemize ait, Uyanış Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Kanun ve Tarifeler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 182 Tarih: 04.04.2022: Üye Mehmet AYHAN, Üye Habib AKBAŞ, Üye Alparslan DOĞAN, Üye Zeynep AKTAŞ ve Üye Ali TURGUT tarafından verilen “Belediyemizce istihdama katkı sağlamak için hizmete sunulan Kariyer Ofisi tarafından ilçemizdeki gençlerimize iş imkânı sağlanıp sağlanmadığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

 

Karar 183 Tarih: 04.04.2022: Üye Birol KARA, Üye Cemal BAŞ, Üye Özlem GÜRBÜZ, Üye Selçuk KARADAĞ ve Üye Halil ALTUNKAYNAK tarafından verilen “Belediyemiz tarafından çalışan personele Hijyen Eğitimi verilip verilmediğinin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 184 Tarih: 04.04.2022: Üye Derya BALCI, Üye Enes SAZAK, Üye Ali GÖKŞİN, Üye Fatma ÇAPCIOĞLU ve Üye Erol AKBULUT tarafından verilen “Belediyemiz tarafından Başkanım Okulumda projesi kapsamında ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Eğitim ve Kültür Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

      Karar 185 Tarih: 04.04.2022: Üye Haydar MELİKOĞLU Üye Mümtaz YILDIRIM, Üye Nurettin YILMAZ, Üye Durak KARABULUT ve Üye Mahmut ERDAŞ tarafından verilen “Belediyemiz birimlerinden Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Hesap Tetkik Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 186 Tarih: 04.04.2022: Üye Şükrü ÖZEK, Üye Metin AKDEMİR, Üye Mustafa ŞEN, Üye Serdar KENDİR ve Üye Serdal GÜMÜŞ tarafından verilen “Belediyemiz birimlerinden Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 187 Tarih: 04.04.2022: Üye Aysun LİMAN YAŞACAN, Üye Canan BARAN İZGİ, Üye Yusuf YILMAZ, Üye Ali Rıza VURANOK ve Üye Adnan KILIÇ tarafından verilen “Ramazan ayı münasebetiyle Belediyemiz tarafından ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım yapılacak mıdır? Yardım yapılacaksa miktar ve mahiyetlerinin neler olduğu araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 188 Tarih: 04.04.2022: Üye Mümtaz YILDIRIM, Üye Hacı Derviş KAPLAN, Üye Ali GÖKŞİN, Üye Selçuk KARADAĞ ve Üye Ramazan KILIÇ tarafından verilen “Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Ak Masaya vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 189 Tarih: 04.04.2022: Üye Rasim AYDIN, Üye Alparslan DOĞAN, Üye Bülent TANRIKUT, Üye Zeynep AKTAŞ ve Üye Durak KARABULUT tarafından verilen “İlçemizde faaliyet gösteren Bilgisayar ve Cep Telefonu Satışı yapan esnaflara Belediyemiz tarafından pandemi sürecinde ne gibi hizmetler yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 190 Tarih: 04.04.2022: Üye Ali GÖKŞİN, Üye Haydar MELİKOĞLU, Üye Mehmet AYHAN, Üye Erdal ORAL ve Üye Erol AKBULUT tarafından verilen “Belediyemize ait Huzurevinde kalan yaşlıların sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını artırmak için ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

Karar 191 Tarih: 04.04.2022: Üye Cemal BAŞ, Üye Ömer Bahadır ATAKAN, Üye Ali TURGUT, Üye Ali Rıza VURANOK, ve Üye Serdal GÜMÜŞ tarafından verilen “Belediyemiz tarafından 21 Mart Nevruz Bayramında ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 192 Tarih: 04.04.2022: Üye Fatih ÜNAL, Üye Habib AKBAŞ, Üye Metin AKDEMİR, Üye Serdar KENDİR ve Üye Adnan KILIÇ tarafından verilen “İlçemiz Kalaba Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 193 Tarih: 04.04.2022: Üye Hasan KARAAĞAÇ, Üye Şükrü ÖZEK, Üye Enes SAZAK, Üye Özlem GÜRBÜZ ve Üye Mahmut ERDAŞ tarafından verilen “Belediyemiz tarafından Ovacık Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 194 Tarih: 04.04.2022: Üye Mustafa ŞEN, Üye İlkay ÖZDEN, Üye Birol KARA, Üye Hasan YAĞIZ ve Üye Halil ALTUNKAYNAK tarafından verilen “Belediyemiz tarafından İlçemize bağlı köylerde geleneksel gıdaların üretimini teşvik etmek ve organik gıda talebini karşılamak için hangi projelerin yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 195 Tarih: 04.04.2022: Üye Canan BARAN İZGİ, Üye Aysun LİMAN YAŞACAN, Üye Derya BALCI, Üye Fatma ÇAPÇIOĞLU ve Üye Kağan KOÇAK tarafından verilen “İlçemiz sınırları içerisinde kadınlarımızın ailelerinin bütçelerine katkıda bulunmak için Belediyemiz tarafından ne tür imkânların sağlandığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 196 Tarih: 04.04.2022: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereği Belediye Encümeni Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı ile Ak Parti Grup Başkan Vekili Nurettin YILMAZ tarafından verilen önerge Belediye Meclisinin 04.04.2022 tarihli toplantısında okundu.

Meclis I. Başkan Vekili Metin AKDEMİR’in, konunun Komisyona gönderilmeden direkt görüşülüp karara bağlanmasını talep eden şifahi önergesinin kabulü üzerine konuya ilişkin görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesi gereği, “Belediye Encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden, oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

Encümene üye seçimi, gizli oyla nisbi çoğunluk ile yapılır. Seçimde oy pusulalarına seçilecek üye sayısından fazla isim yazılması halinde oy pusulası geçersiz sayılır. Oylarda eşitlik halinde ad çekmeye başvurulur.

Encümenin seçilmiş üyeliklerinde herhangi bir nedenle boşalma olması halinde, meclisin yapılacak ilk toplantısının ilk birleşiminde kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.” denilmektedir.

Kanun maddesine göre yapılmış olan seçimler sonucunda, gizli oy açık sayım neticesinde;

 

 

 

ENCÜMEN ÜYELERİ: Haydar MELİKOĞLU    (28 oy)

                                           Habib AKBAŞ                (28 oy)

                                          Ali AKYEL                    (31 oy) alarak, bir yıl süre ile görev yapmak üzere oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Karar 197 Tarih: 04.04.2022: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı ile Ak Parti Grup Başkan Vekili Nurettin YILMAZ, CHP Grup Başkan Vekili Durak KARABULUT, MHP Grup Başkan Vekili Alparslan DOĞAN ve İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erol AKBULUT tarafından verilen önerge Belediye Meclisinin 04.04.2022 tarihli toplantısında okundu.

Meclis I. Başkan Vekili Metin AKDEMİR’in, konunun Komisyona gönderilmeden direkt görüşülüp karara bağlanmasını talep eden şifahi önergesinin kabulü üzerine konuya ilişkin görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereği, “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Büyükşehir belediyelerinde bu komisyonlar en az beş en çok dokuz üyeden oluşturulur. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000 in üzerinde olan belediyelerde plan ve bütçe komisyonu ile imar komisyonunun kurulması zorunludur.

Komisyonlar, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İhtisas komisyonlarına siyasi parti grupları aday gösterebileceği gibi, üyeler de o partiden aday olabilir. Birden fazla komisyonda görev almak mümkündür.

Komisyonların toplam üye sayısının meclis üye tam sayısından fazla olduğu durumlarda komisyona üye veremeyen siyasi partilerin üyeleri ile bağımsız üyeler meclis kararıyla komisyonlarda görev alabilirler.

Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Komisyon toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği meclis kararı ile düşürülebilir. Bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer.  Süreyi tamamlamak üzere ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılır.

İmar ve bütçeye ilişkin konular hakkında meclis tarafından karar alınmadan önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi zorunludur.

İhtisas komisyonları toplantılarını, meclisin toplantı süresinde veya müteakip günlerde yapar. İmar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır ve raporunu meclise sunar. Rapor  Kanunda öngörülen sürenin sonunda meclise sunulmadığı takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır.

İhtisas komisyonları toplantılarına Kanunda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşların katılımına ilişkin usul ve esaslar hakkında meclis önceden genel bir karar alabileceği gibi herhangi bir komisyon toplantısı için ayrıca bir karar da alabilir. Meclisin bir karar almadığı durumlarda komisyon uygun gördüğü takdirde katılım için gerekli tedbirleri alır.

Komisyonlar üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. İhtisas komisyonları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Komisyonlar çalışmalarında uzman kişilerden de yararlanabilir.

Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere belediye meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir.

Gerektiğinde bir konu meclis başkanınca birden fazla komisyona havale edilebilir.

Belediyelerde ihtisas komisyonlarına üye seçimi genel olarak açık oylama ile yapılacak, ancak denetim komisyonuna üye seçimi gizli oyla yapılacaktır.

 

 

 

Özellikle küçük belediyelerde meclis üye sayısının az olması nedeniyle kurulması zorunlu olan komisyonların oluşturulmasında güçlük yaşanabileceğinden meclis üyelerinin birden fazla komisyonunda görev alması mümkündür. Ancak, aynı gün iki farklı komisyon toplantısına veya hem komisyon hem de meclis toplantısına katılan üyelere bir günlük huzur hakkı verilecektir.” Denildiğinden,

Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarımız,

Belediye Meclisi Toplam Üye Sayısı: 46 (Başkan Dahil)

AK   Parti    Üye Sayısı                      :   24+1

CHP             Üye Sayısı                     :   10

İYİ Parti       Üye Sayısı                     :    6

MHP            Üye Sayısı                     :    5

 

BASİT TEMSİL SİSTEMİNE GÖRE İHTİSAS KOMİSYONU ÜYE DAĞILIM CETVELİ

 

 

ÜYE SAYISI

 5 KİŞİLİK

4        KİŞİLİK

3        KİŞİLİK

 

 

AK PARTİ

25

            2,72

                2,17

1,63

 

 

CHP

10

1,09

0,87

0,65

 

 

İYİ PARTİ

6

0,65

0,52

0,39

 

 

MHP

5

0,54

0,43

0,33

 

 

 

46

 

 

 

 

 

3 kişilik bir ihtisas komisyonu kurulduğu takdirde, 2 üye Adalet ve Kalkınma Partisinden 1 üye Cumhuriyet Halk Partisinden oluşacaktır. 

4 kişilik bir ihtisas komisyonu kurulduğu takdirde, 2 üye Adalet ve Kalkınma Partisinden l üye Cumhuriyet Halk Partisinden l üye İyi Partiden oluşacaktır.

Komisyon 5 kişiden oluşturulduğu takdirde ise, 3 üye Adalet ve Kalkınma Partisinden, 1 üye Cumhuriyet Halk Partisinden ve  1 üye İyi Partiden oluşacaktır.

Kanun maddesine göre 1 yıl süre için görev yapmak üzere kurulacak olan ihtisas  komisyonları ve üye sayıları; İmar ve Bayındırlık Komisyonu (5 kişi), Plan ve Bütçe Komisyonu (5 kişi), Gençlik ve Spor Komisyonu (5 kişi), Hesap Tetkik Komisyonu (5 kişi), Kanun ve Tarifeler Komisyonu (5 kişi), Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu (5 kişi), Çevre ve Sağlık Komisyonu (5 kişi), İsimlendirme Komisyonu (5 kişi),  Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu (5 kişi), Eğitim ve Kültür Komisyonu (5 kişi), Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu (5 kişi), İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu (5 kişi), Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu (5 kişi), Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu (5 kişi), Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu (5 kişi), Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu (5 Kişi), Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu (5 kişi)  olarak oluşturulacaktır.

‘Komisyonların toplam üye sayısının meclis üye tam sayısından fazla olduğu durumlarda komisyona üye veremeyen siyasi partilerin üyeleri ile bağımsız üyeler meclis kararıyla komisyonlarda görev alabilirler.’ Hükmü gereğince, İhtisas Komisyonlarına üye veremeyen Milliyetçi Hareket Parti Meclis Üyelerinin de ihtisas komisyonlarında yer almasına,

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU:

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU  :

1-

Şükrü ÖZEK

1-

Nurettin YILMAZ

2-

Metin AKDEMİR

2-

Yusuf YILMAZ

3-

Serdar KENDİR

3-

Bülent TANRIKUT

4-

İbrahim UYAR

4-

Okan ÇAĞAN

5-

Halil ALTUNKAYNAK

5-

Adnan KILIÇ

 

HESAP TETKİK KOMİSYONU:

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU  :

1-

Haydar MELİKOĞLU

1-

Mehmet AYHAN

2-

Mümtaz YILDIRIM

2-

Enes SAZAK

3-

Durak KARABULUT

3-

Zeynep AKTAŞ

4-

Mahmut ERDAŞ

4-

Ali TURGUT

5-

Ali AKYEL

5-

Alparslan DOĞAN

 

SOSYAL İŞLER VE ENGELLİLER KOM:

KANUN VE TARİFELER KOMİSYONU :

 

1-

Aysun LİMAN YAŞACAN

1-

Fatih ÜNAL

2-

Canan BARAN İZGİ

2-

Hasan KARAAĞAÇ

3-

Habib AKBAŞ

3-

Rasim AYDIN

4-

Ali Rıza VURANOK

4-

Erdal ORAL

5-

Kağan KOÇAK

5-

Ramazan KILIÇ

 

İSİMLENDİRME KOMİSYONU:

 

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU   :

1-

Ömer Bahadır ATAKAN

1-

Birol KARA

2-

İlkay ÖZDEN

2-

Cemal BAŞ

3-

Hacı Derviş KAPLAN

3-

Özlem GÜRBÜZ

4-

Hasan YAĞIZ

4-

Selçuk KARADAĞ

5-

Emir KUŞDEMİR

5-

Serdal GÜMÜŞ

 

EĞİTİM VE KÜLTÜR KOMİSYONU:

1-

Derya BALCI

2-

Mustafa ŞEN

3-

Ali GÖKŞİN

4-

Fatma ÇAPÇIOĞLU

5-

Erol AKBULUT

 

HALKLA İLİŞKİLER VE SİVİL

TOPLUM KURULUŞLARI KOMİSYONU:

ESNAF SANATKARLAR VE  TÜKETİCİYİ KORUMA KOMİSYONU

1-

Mümtaz YILDIRIM

1-

Rasim AYDIN

2-

Hacı Derviş KAPLAN

2-

İlkay ÖZDEN

3-

Habib AKBAŞ

3-

Ömer Bahadır ATAKAN

4

Selçuk KARADAĞ

4-

Durak KARABULUT

5

Emir KUŞDEMİR

5-

İbrahim UYAR

 

 

 

İNSAN HAKLARI YAŞLILAR VE KİMSESİZLER KOMİSYONU:

 

 

DIŞ İLİŞKİLER VE TÜRK CUMHURİYETLER KOMİSYONU:

1-

Ali GÖKŞİN

1-

Cemal BAŞ

2-

Haydar MELİKOĞLU

2-

Zeynep AKTAŞ

3-

Mehmet AYHAN

3-

Ali TURGUT

4

Erdal ORAL

4-

Ali Rıza VURANOK

5

Erol AKBULUT

5-

Serdal GÜMÜŞ

 

 

 

 

 

ULAŞIM VE ALT YAPI HİZMETLERİ KOMİSYONU:

KENT ESTETİĞİ PARK VE BAHÇELER  KOMİSYONU:

1-

Fatih ÜNAL

1-

Hasan KARAAĞAÇ

2-

Metin AKDEMİR

2-

Enes SAZAK

3-

Serdar KENDİR

3-

Şükrü ÖZEK

4-

Ramazan KILIÇ

4-

Özlem GÜRBÜZ

5-

Alparslan DOĞAN

5-

Ali AKYEL

 

ETÜD PROJE VE YATIRIM FAALİYETLERİ KOMİSYONU:

AİLE KADIN VE ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU:

1-

Mustafa ŞEN

1-

Canan BARAN İZGİ

2-

Birol KARA

2-

Aysun LİMAN YAŞACAN

3-

Hasan YAĞIZ

3-

Derya BALCI

4

Mahmut ERDAŞ

4-

Fatma ÇAPÇIOĞLU

5

Halil ALTUNKAYNAK

5-

Kağan KOÇAK

            Yukarıda adı geçen üyelerin ilgili komisyonlarda bir yıl süre ile görev yapmalarına yapılan açık oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

Karar 198 Tarih: 04.04.2022: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25-26 ncı maddeleri ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. Maddesi gereği Denetim Komisyon Raporu hakkında meclise bilgi sunulması Belediye Meclisinin 04.04.2022 tarihli toplantısında okundu.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25 ve 26 ncı maddeleri ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. Maddesi gereği Belediyemizin 2021 yılına ait Gelirleri, Giderleri, Hesap Kayıt ve İşlemleri Denetim Komisyonunca incelenerek Denetim Komisyonu Üyesi Özlem GÜRBÜZ’ün muhalefet şerhi ile Komisyon Raporu Belediye Meclisimize okunarak bilgi sunulmuştur.

Karar 199 Tarih: 04.04.2022: 2021 Yılı Faaliyet Raporu hakkındaki Başkanlık yazısı okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Konunun 07 Nisan 2022 Perşembe günü görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 200 Tarih: 04.04.2022: Şehit Kubilay Mahallesi Selim Cadde 1776 Sokak 34431 ada 1 parselde bulunan isimsiz parka “Covid-19 Kahraman Hemşireler Parkı” isminin verilmesi ve aynı parka Uluslararası Sterilizasyon Cerrahi Enfeksiyon Hemşireleri Derneği tarafından, ilk modern Türk Hemşiresi olan Safiye Hüseyin ELBİ’nin heykelinin yapılabilmesi için izin verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 201 Tarih: 04.04.2022: İlçe Belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak kazı ruhsatları için ücret tarifelerinin belirlenmesi ve Kurumlarla yapılacak kazılarla ilgili Belediye Meclisince yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısıokundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 202 Tarih: 04.04.2022: Pazar Yerleri Yönetmeliğinin güncellenmesi hakkındaki Başkanlık yazısı okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 203 Tarih: 04.04.2022: Tepebaşı Mahallesi 4811 ada batısındaki park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 204 Tarih: 04.04.2022: Güçlükaya Mahallesi 91937 ada doğusunda bulunan park alanında doğalgaz regülatör yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

 

 

Karar 205 Tarih: 04.04.2022: Köşk, 23 Nisan, Güzelyurt, Adnan Menderes, Aktepe, Yeşiltepe ve Bağlarbaşı Mahallelerini kapsayan yaklaşık 227 ha alanda uygulama imar planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 206 Tarih: 04.04.2022: Şehit Kubilay Mahallesi 30483 ada 1 parselde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 207 Tarih: 04.04.2022: Aşağı Eğlence Mahallesi 9005 ada 3 parselde plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 208 Tarih: 04.04.2022: Bademlik Mahallesi 31039 ada kuzeyinde bulunan park alanında Doğalgaz Regülatör yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 209 Tarih: 04.04.2022: Bademlik Mahallesi 31333 ada doğusunda bulunan park alanında Doğalgaz Regülatör yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 210 Tarih: 04.04.2022: Uyanış Mahallesi 33127 adanın batısında bulunan park alanında Doğalgaz Regülatör yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 211 Tarih: 04.04.2022: Kafkas Mahallesi 91458 adanın batısında bulunan park alanında Doğalgaz Regülatör yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 212 Tarih: 05.04.2022: Mülkiyeti Belediyemize ait, Yükseltepe Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 213 Tarih: 05.04.2022: İlçemizde bulunan okullarımıza Belediyemiz tarafından spor malzemesi verilip verilmediğinin araştırılmasıhakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 214 Tarih: 05.04.2022: Belediyemiz tarafından çalışan personele İlk Yardım Eğitimi verilip verilmediğinin araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu okundu.

            Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 215 Tarih: 05.04.2022: Belediyemiz tarafından İlçemizde kaç adet yeni kütüphane açılmış olup kitap envanteri sayısının ne kadar olduğunun araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu okundu.

           Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

 

 

Karar 216 Tarih: 05.04.2022: Pençe Yıldırım Harekâtında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim ÇETE isminin, İlçemizde bulunan herhangi bir isimsiz parka verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İsimlendirme Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 217 Tarih: 05.04.2022: Hakkari’nin Çukurca ilçesinde düzenlenen Eren Kış-25 operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mürsel SUNAL isminin, İlçemizde bulunan herhangi bir isimsiz parka verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İsimlendirme Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 218 Tarih: 05.04.2022: İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İsimlendirme Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 219 Tarih: 06.04.2022: Belediyemiz birimlerinden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu okundu.

           Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Hesap Tetkik Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 220 Tarih: 06.04.2022: Belediyemiz birimlerinden Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 221 Tarih: 06.04.2022: İlçemizde yaşayan vatandaşlardan yangın, deprem ve sel baskını gibi doğal afetlere uğrayan ailelere Belediyemizce ne gibi destekler verildiği ve 2021 yılında doğal afetlerden zarar gören kaç aileye destek verildiğinin araştırılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu  okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 222 Tarih: 06.04.2022: Belediyemize ait Zabıta Müdürlüğüne vatandaşlarımızın memnuniyetleri, gelen istek ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu  okundu.

            Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 223 Tarih: 06.04.2022: İlçemizde faaliyet gösteren Halı Mobilya ve aksesuar satışı yapan esnaflara Belediyemiz tarafından pandemi sürecinde ne gibi hizmetler yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu okundu.

           Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu  Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 224 Tarih: 06.04.2022: İlçemizde yaşayan yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımıza Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ne gibi hizmetler verildiğinin araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 225 Tarih: 07.04.2022: 2021 yılında Belediyemiz tarafından kardeş Belediye olduğumuz ülke ve şehirlerin isimleri ile sayısının araştırılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu okundu.

 

 

 

           Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 226 Tarih: 07.04.2022:  İlçemiz İncirli Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 227 Tarih: 07.04.2022:  Belediyemiz tarafından K. Subayevleri Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 228 Tarih: 07.04.2022:  2021 Yılı Faaliyet Raporu hakkındaki Başkanlık yazısı  okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; 2021 Yılı Faaliyet Raporu CHP Grubunun red oyu, Üye Mahmut ERDAŞ’ın çekimser oyu,  Üye İbrahim UYAR ve Üye Emir KUŞDEMİR’in red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

Karar 229 Tarih: 08.04.2022: Belediyemiz tarafından İlçemize daha iyi hizmet verebilmek için yatırım faaliyetleri kapsamında hangi araçların alındığı ve sayılarının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 230 Tarih: 08.04.2022: Keçiören Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) ve İŞKUR işbirliğinde sürdürülen Meslek Edindirme Kurslarında Keçiörenli kadınlarımız için hangi branşlarda hizmet verildiğinin araştırılması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

 

İş bu tutanak askıya çıkarıldığına dair müştereken imza altına alınmıştır.

                    Semra AKDOĞAN                                                          Meral ÖZTÜRK

        Bilgisayar İşletmeni                                                             Yazı İşleri Müdürü