T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı  :  55676833-301.03-1053844                                                                                                                                              28/03/2022

Konu: Nisan 2022 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

       Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04.04.2022 Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Nisan ayı toplantısını başlatacaktır.

        İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                                   Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                                     Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereği Belediye Encümeni Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25-26 ncı maddeleri ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. Maddesi gereği Denetim Komisyon Raporu hakkında meclise bilgi sunulması.
 5. 2021 Yılı Faaliyet Raporu
 6. Şehit Kubilay Mahallesi Selim Cadde 1776 Sokak 34431 ada 1 parselde bulunan isimsiz parka “Covid-19 Kahraman Hemşireler Parkı” isminin verilmesi ve aynı parka Uluslararası Sterilizasyon Cerrahi Enfeksiyon Hemşireleri Derneği tarafından, ilk modern Türk Hemşiresi olan Safiye Hüseyin ELBİ’nin heykelinin yapılabilmesi için izin verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 7. İlçe Belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak kazı ruhsatları için ücret tarifelerinin belirlenmesi ve Kurumlarla yapılacak kazılarla ilgili Belediye Meclisince yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 8. Pazar Yerleri Yönetmeliğin de yapılan değişiklikler hakkındaki Başkanlık yazısı.
 9. Tepebaşı Mahallesi 4811 ada batısındaki park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 10. Güçlükaya Mahallesi 91937 ada doğusunda bulunan park alanında doğalgaz regülatör yeri ayrılmasıhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 11. Köşk, 23 Nisan, Güzelyurt, Adnan Menderes, Aktepe, Yeşiltepe ve Bağlarbaşı Mahallelerini kapsayan yaklaşık 227 ha alanda uygulama imar planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 12. Şehit Kubilay Mahallesi 30483 ada 1 parselde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 13. Aşağı Eğlence Mahallesi 9005 ada 3 parselde plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 14. Bademlik Mahallesi 31039 ada kuzeyinde bulunan park alanında Doğalgaz Regülatör yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 15. Bademlik Mahallesi 31333 ada doğusunda bulunan park alanında Doğalgaz Regülatör yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 16. Uyanış Mahallesi 33127 adanın batısında bulunan park alanında Doğalgaz Regülatör yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 17. Kafkas Mahallesi 91458 adanın batısında bulunan park alanında Doğalgaz Regülatör yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 18. Mülkiyeti Belediyemize ait, Yükseltepe Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 19. İlçemizde bulunan okullarımıza Belediyemiz tarafından spor malzemesi verilip verilmediğinin araştırılmasıhakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 20. Belediyemiz tarafından çalışan personele İlk Yardım Eğitimi verilip verilmediğinin araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  
 21. Belediyemiz tarafından İlçemizde kaç adet yeni kütüphane açılmış olup kitap envanteri sayısının ne kadar olduğunun araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 22. Pençe Yıldırım Harekâtında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim ÇETE isminin, İlçemizde bulunan herhangi bir isimsiz parka verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 23. Hakkari’nin Çukurca ilçesinde düzenlenen Eren Kış-25 operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mürsel SUNAL isminin, İlçemizde bulunan herhangi bir isimsiz parka verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 24. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 25. Belediyemiz birimlerinden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 26. Belediyemiz birimlerinden Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 27. İlçemizde yaşayan vatandaşlardan yangın, deprem ve sel baskını gibi doğal afetlere uğrayan ailelere Belediyemizce ne gibi destekler verildiği ve 2021 yılında doğal afetlerden zarar gören kaç aileye destek verildiğinin araştırılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu
 28. Belediyemize ait Zabıta Müdürlüğüne vatandaşlarımızın memnuniyetleri, gelen istek ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                                             
 29. İlçemizde faaliyet gösteren Halı Mobilya ve aksesuar satışı yapan esnaflara Belediyemiz tarafından pandemi sürecinde ne gibi hizmetler yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 30. İlçemizde yaşayan yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımıza Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ne gibi hizmetler verildiğinin araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu  
 31. 2021 yılında Belediyemiz tarafından kardeş Belediye olduğumuz ülke ve şehirlerin isimleri ile sayısının araştırılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 32. İlçemiz İncirli Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 33. Belediyemiz tarafından K. Subayevleri Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 34. Belediyemiz tarafından İlçemize daha iyi hizmet verebilmek için yatırım faaliyetleri kapsamında hangi araçların alındığı ve sayılarının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 35. Keçiören Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) ve İŞKUR işbirliğinde sürdürülen Meslek Edindirme Kurslarında Keçiörenli kadınlarımız için hangi branşlarda hizmet verildiğinin  araştırılması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 36. Önergeler