T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı  :  55676833-301.03-1216566                                                                                                                     27/03/2023

Konu: Nisan 2023 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

         Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03.04.2023 Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Nisan ayı toplantısını başlatacaktır.

           İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                         Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                          Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereği Belediye Encümeni Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25-26 ncı maddeleri ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. Maddesi gereği Denetim Komisyon Raporu hakkında meclise bilgi sunulması.
 5. 2022 Yılı Faaliyet Raporu hakkındaki Başkanlık yazısı.
 6. Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 7. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (b) fıkrası gereğince; Keçiören Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğüne malzeme verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı
 8. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (b) fıkrası gereğince; İlçemizde bulunan Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesine malzeme verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı
 9. Belediye Meclisince alınan 05.12.2022 tarih ve 598 sayılı Meclis Kararında Kırşehir İli Özbağ Belediyesine hibe edilecek olan Cenaze Aracın da değişiklik yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 10. İlçemizde imarın 91817 ada yanında bulunan Belediyemize ait park alanında yapılacak olan bisiklet yolu ve bisiklet park istasyonlarının projelendirilmesi hususunda hibe desteği başvurusu için Belediye Meclisince Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 11. Ovacık Mahallesi 91834 ada 2 parselin batısındaki park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 12. Mülkiyeti Belediyemize ait, Hasköy Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 13. Belediyemiz tarafından 2022 yılında spor okullarında hangi branşların açıldığının araştırılmasıhakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 14. Belediyemiz tarafından, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza cenaze hizmetleri noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  
 15. Belediyemize bağlı hizmet veren Tepebaşı Kurs Merkezinden 2022 yılında kaç öğrencimizin faydalandığı ve başarı oranının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 16. Şehit Uzman Çavuş Burak GÜNEŞ isminin, Atapark Mahallesi 340. Caddede bulunan isimsiz parka verilmesi ile İlçemizde bulunan isimsiz parklara ve tesislere isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 17. Deniz BAYKAL isminin İlçemizde bulunan isimsiz parka veya tesise verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 18. Belediyemiz birimlerinden Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 19. Belediyemiz birimlerinden Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 20. Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Engelli Danışma Merkezinde özel bireylere yönelik herhangi bir kurs açılıp açılmadığının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu
 21. Belediyemiz Bilgi işlem Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                             
 22. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçemizde faaliyet gösteren Kuruyemişçi esnaflarına hangi uygulamaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 23. İlçemizdeki yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara bu soğuk kış aylarında Belediyemiz tarafından ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 24. Belediyemiz tarafından Sudan Milli Günü kapsamında neler yapıldığının araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 25. İlçemiz Sancaktepe Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu
 26. Belediyemiz tarafından Ayvalı Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 27. Belediyemiz tarafından ilçemizde kış aylarında karla mücadele de kullanılmak üzere 2019 yılından itibaren hangi tip araçlar alınarak yatırım yapıldığının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 28. Belediyemize bağlı Kadın Konukevinde 2022 yılında kaç kadın ve çocukların kaldığının araştırılması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 29. Önergeler

 

 

 

 

 

 

 

 

…/03/2023 Meclis Rap.          :  S. ATALIK

…/03/2023 Yazı İşl.