T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                                                    ... /12/2016

Konu : Ocak 2017 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02/01/2017 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Ocak ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                   Mustafa AK

                                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

1. Yoklama

2. Geçen toplantı tutanak özeti

3. Denetim Komisyonuna Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.

4. Ş. Kubilay Mahallesi 34365 ada 1 ve 8 sayılı parselde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

5. Bağlum Mahallesi 2603 ada 4 sayılı parselde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6. Aktepe Mahallesi 33066 ada 7 sayılı parselde imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7. Sancaktepe Mahallesi 91849 ada 1 sayılı (eski 91003/1) parselde 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8. Yükseltepe Mahallesi 30134 ada 8 ve 9 sayılı parselde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

9. Ş. Kubilay Mahallesi 32892 ada 1 ve 2 sayılı parselde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10. Etlik Mahallesi 5087 ada 20 sayılı parselde 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

11. Ş. Kubilay Mahallesi 30488 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sayılı parsel 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

12. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Basınevleri Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

13. İlçemizde inşaatı devam eden Gümüşdere Ihlamur Vadisi projesinde yer alacak spor alanlarının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

14. Belediyemize bağlı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nce ilçemizdeki hayvan sahibi vatandaşlara ne gibi veterinerlik hizmetlerinin verildiğinin araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

15. Belediyemiz tarafından ilçemizde okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

16. Belediyemiz birimlerinden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

17. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

18. Belediyemiz birimlerinden Basın ve Yayın Müdürlüğü’nün 01.01.2016-31.10.2016 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

19. Belediyemiz birimlerinden Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01.01.2016-31.10.2016 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

20. İlçemizde ikamet eden engelli vatandaşların EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)’ye hazırlanmaları amacıyla, Belediyemiz tarafından kurslar açılıp açılmadığının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

21. Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuruda bulunan vatandaşlarımızın hangi konular da istek ve taleplerinin olduğu ve bu taleplerin hangilerinin karşılanıp karşılanmadığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

22. 2016 yılında yer alan resmi günlerde Belediyemiz tarafından ne gibi sosyal etkinliklerin yapıldığının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

23. İlçemizde Süpermarket çalıştıran esnaflarımızın sayılarının tespit edilmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

24. Belediyemizce 2016 yılı içerisinde gerek yurt içinden gerekse yurt dışından kaç adet belediye ile kardeş belediyecilik anlaşması yapıldığı hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

25. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Basınevleri Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

26. İlçemizde yaşayan yoksul ve kimsesiz vatandaşlarımıza kış ayı münasebetiyle yakacak yardımı yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

27. Belediyemize bağlı Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu

28. Önergeler