• Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa Çağrı Merkezi : 444 52 76    Whatsapp Hattı Hattımız : +90 530 917 52 76
  • EN
Mustafa Kemal ATATÜRK

Ocak 2019 Olağan Meclis Gündemi İlanı

                                                                                                                   T.C.

                                                                                          KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                                                                      Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-1962                                                                                                                                             21/12/2018

Konu : Ocak 2019 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

                                                                                                                İ  L  A  N

        Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02/01/2019 Çarşamba günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Ocak ayı toplantısını başlatacaktır.

           İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                            Mustafa AK

                                                                                                                                                                                        Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

1. Yoklama

2. Geçen toplantı tutanak özeti

3. Denetim Komisyonuna Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.

4. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (e) fıkrası gereğince; 31569 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılacak olan Sosyal Tesis Binası ve Kapalı Pazar alanı inşaatı ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Belediye Meclisince Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına tam yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

5. 19 Mayıs Mahallesi 90749 ada 2 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.

6. Ovacık Mahallesi Hamamtaşı Mevkii 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7. Aktepe Mahallesi 2008 ada 12 sayılı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8. Bağlarbaşı Mahallesi 30400 ada 11 ve 17 sayılı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

9. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Osmangazi Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

10. Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Futbol Turnuvasına ilçemizden kaç mahallenin katıldığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

11. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Koordinasyonunda yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında, Belediyemiz tarafından hangi çalışmaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

12. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilçemizde yapılan etkinliklerin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

13. Belediyemiz birimlerinden Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün 2018 yılı ilk 6 ayında yapmış olduğu faaliyetlerinin araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

14. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

15. Belediyemiz birimlerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.01.2018-30.11.2018 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

16. Belediyemiz birimlerinden Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

17. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Birimine kayıtlı İşitme ve Görme Engelli çocuklara Belediyemiz tarafından özel eğitim verilip verilmediğinin araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

18. Belediyemizce gerçekleştirilen “Halk Günü” buluşmalarında vatandaşlarımız tarafından gelen istek ve taleplerin araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

19. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, 2018 yılında yapılan bayrak dağıtım kampanyasında kaç adet bayrak dağıtıldığının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

20. Belediyemiz Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ak Masaya esnaf ve sanatkâr odaklı ne tür sorunlar geldiği ve çözüm noktasında nasıl bir çalışma yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonu Raporu

21. Belediyemiz Dış İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren AB Proje Koordinasyon Ofisince 2018 yılında gerçekleştirilen proje ve etkinliklerin araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

22. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Uyanış ve Yakacık Mahallelerinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

23. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Yunus Emre Kültür Merkezindeki koro çalışmalarında yaşlılara yönelik çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

24. Belediyemize bağlı Basın ve Yayın Müdürlüğünde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu

25. Önergeler

24.12.2018