T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı  :  55676833-301.03- 1012075                                                                                                                                      28/12/2021

Konu: Ocak 2022 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

          Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03.01.2022 Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Ocak ayı toplantısını başlatacaktır.

         İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                           Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                            Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. Denetim Komisyonuna Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. Maddesi gereği, 2020 yılı Sayıştay Raporunun Belediye Meclisinin bilgisine sunulması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Yükseltepe Mahallesi 90684 ada 1 parselde yer alan 9008.00 m² Keçiören Belediye hissesinin  Milli Eğitim Bakanlığına 25 yıllığına tahsisinin yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. Yeni Zelanda da görev yapmakta iken 2019 yılında Cuma namazında camiye yapılan silahlı saldırı da hayatını kaybeden Zekeriya TUYAN isminin parka verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 6. 02.07.2020 tarihinde Keçiören Mecidiye Garanti Bankası önünde bıçaklanarak öldürülen Ersin ALKAN isminin parka verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 7. 5393 sayılı Belediye Kanunun 9. Maddesi gereğince Keçiören ilçesi Bağlum Karşıyaka Mahallesinin isminin "Bağlum" olarak değiştirilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı
 8. Kafkas Semt Pazar Yerinin taşınması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 9. 2022 Yılı Çalışma ve Yatırım Programı hakkındaki Başkanlık yazısı.
 10. Çalseki Mahallesi Kırsal Yerleşme ve Gelişme Alanı Uygulama imar planı hakkındaki Başkanlık yazısı.
 11. Bağlum/Karşıyaka ve Karakaya Mahalleleri 1848 adanın kuzeyinde bulunan park alanına ait imar planı değişikliği yapılan itirazlar hakkındaki Başkanlık yazısı.
 12. Sancaktepe Mahallesi 31572 ada 6 parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 13. Bademlik Mahallesi 31368 ada 7 sayılı parsel de uygulama imar planı yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 14. Yayla Mahallesi 30822 ada 10 parselde uygulama imar planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 15. Karargahtepe Mahallesi 5983 adaya ait imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 16. A. Eğlence Mahallesi 9529, 9530, 9531 ve 9532 adalar ve 9531 adanın kuzeyindeki park alanına ait uygulama imar plan revizyonuna yapılan itiraz hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 17. Kanuni Mahallesi 31178 ada 1 sayılı parselde uygulama imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 18. Üst Haçil imar planı revizyonuna yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 19. Mülkiyeti Belediyemize ait, Bademlik Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 20. İlçemizdeki gençlerimizin spor faaliyetlerinde kullandıkları halı sahaların sayılarının tespit edilmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 21. İlçemizde bulunan parklarımızdaki spor aletlerinin temizlik ve bakımının hangi sıklıkta yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 22. İlçemizdeki okul bahçelerine Belediyemiz tarafından hangi eğitici ve öğretici temalar yapıldığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 23. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 24. Belediyemiz birimlerinden Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.01.2021-30.06.2021 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 25. Belediyemiz birimlerinden Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 26. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli ve engelli ailelerimiz için yapılabilecek etkinlikler nelerdir? Konunun araştırılarak Belediye Meclisine bilgi verilmesi hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu  
 27. İlçemiz sınırları içerisinde kurulan semt pazarlarda vatandaşlarımızın memnuniyetleri, gelen istek ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığınınaraştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                                     
 28. İlçemizde faaliyet gösteren Bay, Bayan Kuaför ve Güzellik Salonu işleten esnaflara Belediyemiz tarafından pandemi sürecinde ne gibi hizmetler yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 29. Belediyemiz tarafından İlçemizdeki emekli vatandaşlarımıza ‘‘Emekli Platformu’’ kapsamında ne gibi etkinliklerin yapıldığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu  
 30. Belediyemiz tarafından kurulan Göçmen Hizmetleri Merkezinden 2020 yılında kaç yabancı uyruklu vatandaşın faydalandığının araştırılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 31. İlçemiz Etlik Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 32. Belediyemiz tarafından Kuşcağız Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 33. Belediyemiz tarafından İlçemizde kurulan semt pazarlarına yatırım faaliyetleri kapsamında ne gibi yeniliklerin yapıldığının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 34. Aralık ayı Dünya Kadın Hakları Günü, İnsan Hakları ve Demokrasi Günü, Uluslararası İnsani Dayanışma Günü gibi birçok önemli konuların hatırlandığı ve konuşulduğu bir zaman dilimidir. Keçiören Belediyesi olarak hizmetlerimize erişimde zorlanan hane halkı için aile ve kadına yönelik temaların vurgulandığı ve hizmetlerimizin anlatıldığı yazılı ve görsel broşür çalışması yapılması ve mahallelerimizde bu broşürlerin yaygınlaştırılması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 35. Önergeler