T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı   : 55676833.105.04-1185736                                                                                                                               09/01/2023

Konu: OCAK 2023 Olağan Meclis Karar Özetleri

 

İLAN ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

        Belediye Meclisinin 02-06/01/2023 Olağan Meclis Toplantısında almış olduğu kararlara ait karar özetleri 09/01/2023 tarihinde Belediye ilan tahtasında askıya çıkartılmıştır.

 

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE MECLİSİ

OLAĞAN TOPLANTISI

DÖNEM: 4

BİRLEŞİM: 275, 276, 277, 278, 279

 

K A R A R   Ö Z E T L E R İ

 

            Keçiören Belediye Meclisi 02-06/01/2023 tarihleri arasında Belediye Toplantı Salonunda Meclis Başkan I. Başkan Vekili Metin AKDEMİR’in Başkanlığında yapmış olduğu OCAK OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI’nda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

Karar 1 Tarih: 02.01.2023: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Yozgat İli ÇayıralanBelediyesinin talepleri üzerine Belediyemiz tarafından bir adet binek aracı hibe edilmesi” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 2 Tarih: 02.01.2023: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Sözleşmeli personellerin ücretleri” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 3 Tarih: 02.01.2023: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Kadro Derece Değişikliği” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 4 Tarih: 02.01.2023: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Kadro Derece Değişikliği” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 5 Tarih: 02.01.2023: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “2023 yılında Zabıta Personeline verilecek olan Zabıta Maktu Mesaisi” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 6 Tarih: 02.01.2023: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Van İli Erciş İlçesi sınırları içerisinde bulunan Kırgız Han Otağının eksikliklerinin giderilmesi için Belediyemiz tarafından malzemenin verilmesi” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 7 Tarih: 02.01.2023: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Keçiören Yerleşik Alan Sınırı içinde kamu kullanımına ayrılan sosyal donatı alanlarına yapılaşma koşulu belirlenmesi” hakkındaki teklifi okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 8 Tarih: 02.01.2023: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Bağlum Hisar Mahallesi 1973 ada 6 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması” hakkındaki teklifi okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 9 Tarih: 02.01.2023: Üye Fatih ÜNAL, Üye Hasan KARAAĞAÇ, Üye Rasim AYDIN, Üye Erdal ORAL ve Üye Ramazan KILIÇ tarafından verilen “Mülkiyeti Belediyemize ait, Çalseki Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Kanun ve Tarifeler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 10 Tarih: 02.01.2023: Üye Mehmet AYHAN, Üye Enes SAZAK, Üye Zeynep AKTAŞ, Üye Ali TURGUT ve Üye Alparslan DOĞAN tarafından verilen “Belediyemize bağlı hizmet veren Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN Teknoloji Merkezinde (Teknomer) İlçemizdeki gençlerimize ne gibi faaliyetler yapıldığının araştırılmasıhakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 11 Tarih: 02.01.2023: Üye Birol KARA, Üye Cemal BAŞ, Üye Özlem GÜRBÜZ, Üye Selçuk KARADAĞ ve Üye Serdal GÜMÜŞ tarafından verilen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sıfır Atık Projesi`ne yönelik hibe programı kapsamında Belediyemiz tarafından neler yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 12 Tarih: 02.01.2023: Üye Derya BALCI, Üye Mustafa ŞEN, Üye Ali GÖKŞİN, Üye Fatma ÇAPCIOĞLU ve Üye Erol AKBULUT tarafından verilen “Belediyemiz tarafından eğitime destek amacıyla “Bir Tuğla da Bizden” projesi kapsamında okullara ne gibi destek verildiğinin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Eğitim ve Kültür Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 13 Tarih: 02.01.2023:  Üye Haydar MELİKOĞLU, Üye Mümtaz YILDIRIM, Üye Durak KARABULUT, Üye Mahmut ERDAŞ ve Üye Ali AKYEL tarafından verilen “Belediyemiz birimlerinden Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Hesap Tetkik Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 14 Tarih: 02.01.2023: Üye Şükrü ÖZEK, Üye Metin AKDEMİR, Üye Serdar KENDİR, Üye İbrahim UYAR ve Üye Halil ALTUNKAYNAK tarafından verilen “Belediyemiz birimlerinden Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 15 Tarih: 02.01.2023: Üye Aysun LİMAN YAŞACAN, Üye Canan BARAN İZGİ, Üye Habib AKBAŞ, Üye Ali Rıza VURANOK ve Üye Kağan KOÇAK tarafından verilen “Belediyemiz tarafından Dünya Engelliler Günü kapsamında hangi etkinliklerin yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 16 Tarih: 02.01.2023: Üye Mümtaz YILDIRIM, Üye Hacı Derviş KAPLAN, Üye Habib AKBAŞ, Üye Selçuk KARADAĞ ve Üye Emir KUŞDEMİR tarafından verilen “Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 17 Tarih: 02.01.2023:  Üye Rasim AYDIN, Üye İlkay ÖZDEN, Üye Ömer Bahadır ATAKAN, Üye Durak KARABULUT ve Üye İbrahim UYAR tarafından verilen “Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçemizde faaliyet gösteren Emlakçı esnaflarına hangi uygulamaların yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 18 Tarih: 02.01.2023: Üye Ali GÖKŞİN, Üye Haydar MELİKOĞLU, Üye Mehmet AYHAN, Üye Erdal ORAL ve Üye Erol AKBULUT tarafından verilen “Belediyemiz tarafından kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerine evde temizlik hizmeti yapılıp yapılmadığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 19 Tarih: 02.01.2023:  Üye Cemal BAŞ, Üye Zeynep AKTAŞ, Üye Ali TURGUT, Üye Ali Rıza VURANOK ve Üye Serdal GÜMÜŞ tarafından verilen “Belediyemiz tarafından Cengiz AYTMATOV Anma Programında neler yapıldığının araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 20 Tarih: 02.01.2023: Üye Fatih ÜNAL, Metin AKDEMİR, Üye Serdar KENDİR, Üye Ramazan KILIÇ ve Üye Alparslan DOĞAN tarafından verilen “İlçemiz Ovacık Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi” hakkındaki önerge okundu.                                        

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 21 Tarih: 02.01.2023: Üye Hasan KARAAĞAÇ, Üye Enes SAZAK, Üye Şükrü ÖZEK, Üye Özlem GÜRBÜZ ve Üye Ali AKYEL tarafından verilen “Belediyemiz tarafından Aşağı Eğlence Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 22 Tarih: 02.01.2023: Üye Mustafa ŞEN, Üye Birol KARA, Üye Hasan YAĞIZ, Üye Mahmut ERDAŞ ve Üye Halil ALTUNKAYNAK tarafından verilen “Belediyemiz tarafından İlçemizde sokak sağlıklaştırması kapsamında hangi yatırımların yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 23 Tarih: 02.01.2023: Üye Canan BARAN İZGİ, Üye Aysun LİMAN YAŞACAN, Üye Derya BALCI, Üye Fatma ÇAPÇIOĞLU ve Üye Kağan KOÇAK tarafından verilen “Şubatın ilk haftası Dünya Kanser Günü olması vesilesiyle Belediyemiz tarafından Keçmek kursiyerlerimize kanserle ilgili erken teşhis ve süreç yönetimi ile ilgili tanıtım videosu, görsel çalışma veya küçük gruplu söyleşiler düzenlenmesi” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 24 Tarih: 02.01.2023: 2023 Yılı Çalışma ve Yatırım Programı hakkındaki Başkanlık yazısı okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun 05/01/2023 Perşembe günü görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 25 Tarih: 02.01.2023: Denetim Komisyonuna Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı ile Ak Parti Grup Başkan Vekili Üye Nurettin YILMAZ tarafından verilen Denetim Komisyonu`nun Üye Hasan KARAAĞAÇ, Üye Ömer Bahadır ATAKAN, Üye Özlem GÜRBÜZ’den oluşturulmasına ilişkin önerge okundu.

Meclis I.  Başkan Vekili Metin AKDEMİR’in, konunun Komisyona gönderilmeden direkt görüşülüp karara bağlanmasını talep eden şifahi önergesinin kabulü üzerine konuya ilişkin görüşmelerde;

   Denetim Komisyonunun 3 üyeden oluşturulmasına,

   5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince; yapılan gizli oylama açık sayım neticesinde;

  1- Hasan KARAAĞAÇ          28     (oy)

  2- Ömer Bahadır ATAKAN   30     (oy)

  3- Özlem GÜRBÜZ               29      (oy) alarak Denetim Komisyon Üyeliğine seçilmişlerdir.

Karar 26 Tarih: 02.01.2023: İlçemizde bulunan İncirli Şehit Furkan Yayla Anadolu Lisesine malzeme verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 27 Tarih: 02.01.2023: İlçemizde bulunan Şehit Mustafa ÜNAL Ortaokuluna malzeme verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 28 Tarih: 02.01.2023: Semt Pazar yerlerinin sınıflandırılması ve ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki Başkanlık yazısı okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 29 Tarih: 02.01.2023: K.Subayevleri ve Hasköy Mahallelerine ait uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 30 Tarih: 02.01.2023: Ovacık Karakaya Mevkiine ait imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 31 Tarih: 02.01.2023: Şehit Kubilay Mahallesi 30069 ada 1, 2, 3, 4, 9 ve 10 sayılı parsellerde uygulama imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 32 Tarih: 03.01.2023: Mülkiyeti Belediyemize ait, Ayvalı Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 33 Tarih: 03.01.2023: Belediyemiz tarafından 2022 yılı içerisinde İlçemizdeki gençlerimizin faydalanabilmesi için kaç adet kütüphane açıldığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 34 Tarih: 03.01.2023: Belediyemiz tarafından sokak hayvanlarına yönelik bakım ve tedavi çalışmaları kapsamında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 35 Tarih: 03.01.2023: 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının başlaması nedeniyle Belediyemiz tarafından kaç üniversite öğrencisine burs verildiğinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 36 Tarih: 03.01.2023: İlçemizde bulunan isimsiz parklara ve tesislere isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İsimlendirme Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 37 Tarih: 04.01.2023: Belediyemiz birimlerinden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 01.01.2022-30.09.2022 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Hesap Tetkik Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 38 Tarih: 04.01.2023: Belediyemiz birimlerinden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 39 Tarih: 04.01.2023: Belediyemiz Huzurevi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Danışma Merkezi tarafından engellilerimiz için yapılan sosyal faaliyetlerin araştırılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 40 Tarih: 04.01.2023: İlçemizde bulunan bazı camilerimiz de engelli rampası olmadığı nedeniyle engelli vatandaşlarımız zorluk çekmektedirler. Engelli rampası olmayan camilerin tespit edilerek engelli rampası yapılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 41 Tarih: 04.01.2023: Belediyemiz Huzurevi Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 42 Tarih: 04.01.2023: Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçemizde faaliyet gösteren Bayan Kuaförü esnaflarına hangi uygulamaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 43 Tarih: 05.01.2023: Belediyemiz tarafından 2022 yılında Gönül Köşkü Huzurevi sakinlerine sosyal faaliyet kapsamında hangi etkinliklerin yapıldığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu  okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 44 Tarih: 05.01.2023: Türkiye Belediyeler Birliği ve Hollanda Belediyeler Birliği işbirliğinde yürütülen, “Belediyeler Kent Konseyleriyle Birlikte Çalışıyor” projesi kapsamında pilot Belediye olarak yer alan Belediyemiz ve paydaşımız Keçiören Kent Konseyi işbirliğinde geliştirilen proje önerisi hakkında Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 45 Tarih: 05.01.2023:İlçemiz Osmangazi Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 46 Tarih: 05.01.2023:Belediyemiz tarafından Basınevleri Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 47 Tarih: 05.01.2023: 2023 Yılı Çalışma ve Yatırım Programı hakkındaki Başkanlık yazısı okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; 2023 Yılı Çalışma ve Yatırım Programı yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

 Karar 48 Tarih: 06.01.2023: Belediyemiz tarafından vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi için sağlık kapsamında hangi yatırımların yapıldığının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

 Karar 49 Tarih: 06.01.2023: Belediyemiz tarafından kurulan ‘Üreten Kadınlar Pazarı’nın kadınlarımıza ne gibi faydalar sağladığının araştırılması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu  okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

İş bu tutanak askıya çıkarıldığına dair müştereken imza altına alınmıştır.

 

                        Semra AKDOĞAN                                                           Meral ÖZTÜRK

                        Bilgisayar İşletmeni                                                        Yazı İşleri Müdürü