PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

MİSYON: Yetki alanımızdaki parkların işleyiş, bakım ve onarımını uygun bir şekilde zamanında yaparak vatandaşların hizmetine güler yüzlü bir anlayışla sunmak. İlçemizde bulunan, park ve yeşil alan olarak düzenlemesi gereken yerlerin tespitinin yapılarak halkın ihtiyaçları doğrultusunda sosyal hayatın standartlarını yükseltebilmek amacı ile (bu amaç kapsamında fitness aletleri, aquapark, açık ve kapalı yüzme havuzları vb. alanlar içeren) peyzaj düzenlemeleri yapmak, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak.

VİZYON: Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip park ve yeşil alanlar tesis ederek Keçiören halkına kaliteli bir yaşam sunmak ve Keçiören’de kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

  1. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu,  6831 sayılı Orman Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, Ağaçlandırma Yönetmeliği ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek,
  2. İmar planlarında yeşil alanlar, çocuk bahçeleri, parklar ve dinlenme (rekreasyon) alanları, piknik-dinlenme ve eğlence (rekreasyon) alanları, fuar ve şenlik alanları, tarihi değeri olan ağaçlar, ağaçlandırılacak alanlar, orman alanı, pasif yeşil alanlar olarak ayrılmış yerlerin; belediye adına kamulaştırma ve tescilinin yapılması için, belediyenin ilgili birimleri nezdinde gerekli girişimleri yapar ve koordinasyonu sağmak,
  3. Belediyenin uhdesinde bulunan park ve bahçelerin; gübreleme, ilaçlama, aşılama, sulama, temizleme, budama, yabani ot alımı, çim biçme, çapalama gibi bitkisel bakım hizmetleri ile parkı oluşturan fiziki unsurların bakım ve onarımlarını yapar veya ihale yolu ile yaptırır. Park, bahçe, fidanlık ve seralarda; bitkiye musallat olan zararlılarla mücadele etmek,
  4. Bu hizmetler için ihtiyaç duyulan her türlü gübre, bitkisel toprak, zirai ilaç, ilaçlama ekipmanı, çim tohumları, zirai aletler ve yedek parçaları, parktaki tüm fiziki unsurların bakım ve onarım malzemeleri, aydınlatma ve sulama malzemelerini mevzuata uygun olarak temin etmek,
  5. Parklarda ve yeşil alanlardaki olumsuz koşulların giderilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek ve ilçe halkından gelen park bahçeler ile ilgili şikayetleri yerinde inceyip, şikayetin giderilmesi için ilgili çalışmaları yapıp/yaptırıp ,sonuçlarını takip etmek,
  6. Başkanlık, Kaymakamlık ve Valilik tarafından takip edilen yatırım izleme raporlarını zamanında hazırlayarak, ilgili makamlara sunulmasını sağlamak ve ilgili toplantılara katılmak.

 

MÜDÜRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER

KEÇİÖREN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ OVACIK HİZMET BİRİMLERİ (Atölyeler, Sera Ve Fidanlık)

Adres: Ovacık Mahallesi 548. Cadde

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 0312 378 77 13

BİRİM SORUMLUSU:  ENSAR KURT

 

    AMACI VE FAALİYETLERİ

Burada parklarımızda kullanmak üzere satın aldığımız ve üretimini yaptığımız bitkilerin bulunduğu fidanlığımız, seramız ve tüm parklarımızda bulunan kent mobilyalarının ve diğer sosyal donatı ekipmanları üretiminin, bakımının ve onarımının yapıldığı 9 adet atölyemiz (elektrik atölyesi, marangoz atölyesi, fiber atölyesi, cam atölyesi, su tesisat atölyesi, boya atölyesi, kaynak atölyesi, motor atölyesi ile inşaat atölyesi olmak üzere) ve baş şoförlüğümüz bulunmaktadır.