• Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa Çağrı Merkezi : 444 52 76    Whatsapp Hattı Hattımız : +90 530 917 52 76
  • EN
Mustafa Kemal ATATÜRK

MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİMİZ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, Ağaçlandırma Yönetmeliği ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütür.

İmar planlarında yeşil alanlar, çocuk bahçeleri, parklar ve dinlenme (rekreasyon) alanları, piknik-dinlenme ve eğlence (rekreasyon) alanları, fuar ve şenlik alanları, tarihi değeri olan ağaçlar, ağaçlandırılacak alanlar, orman alanı, pasif yeşil alanlar olarak ayrılmış yerlerin; belediye adına kamulaştırma ve tescilinin yapılması için, belediyenin ilgili birimleri nezdinde gerekli girişimleri yapar ve koordinasyonu sağlar.

Belediyenin uhdesinde bulunan park ve bahçelerin; gübreleme, ilaçlama, aşılama, sulama, temizleme, budama, yabani ot alımı, çim biçme, çapalama gibi bitkisel bakım hizmetleri ile parkı oluşturan fiziki unsurların bakım ve onarımlarını yapar veya ihale yolu ile yaptırır. Park, bahçe, fidanlık ve seralarda; bitkiye musallat olan zararlılarla mücadele eder.

Bu hizmetler için ihtiyaç duyulan her türlü gübre, bitkisel toprak, zirai ilaç, ilaçlama ekipmanı, çim tohumları, zirai aletler ve yedek parçaları, parktaki tüm fiziki unsurların bakım ve onarım malzemeleri, aydınlatma ve sulama malzemelerini mevzuata uygun olarak temin eder.

Parklarda ve yeşil alanlardaki olumsuz koşulların giderilmesi ile ilgili çalışmaları yürütür. İlçe halkından gelen park bahçeler ile ilgili şikayetleri yerinde inceler ve şikayetin giderilmesi için ilgili çalışmaları yapar/yaptırır ve sonuçlarını takip eder.

Başkanlık, Kaymakamlık ve Valilik tarafından takip edilen yatırım izleme raporlarını zamanında hazırlayarak, ilgili makamlara sunulmasını sağlar ve ilgili toplantılara katılır.

 

PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLER

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ovacık Hizmet Birimleri