T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                                                    ... /01/2016

Konu : Şubat 2016 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/02/2016 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Şubat ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

                                                                                                                                                   Mustafa AK

                                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

1. Yoklama

2. Geçen toplantı tutanak özeti

3. Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan Kızlarpınarı caddesi ve çevresini kapsayan yaklaşık 280 ha. Büyüklüğündeki alanda imar planı revizyonu yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

4. Bağlum Merkez ve Karşıyaka mahallelerinde bulunan 2606, 2607, 2609 adalar ve 2608, 2609 adaların kuzeyindeki park alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

5. Şehit Kubilay Mahallesi 30485 ada 1 ila 9 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

6. Bağlum Hisar Mahallesi 2700 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

7. Aşağı Eğlence Mahallesi 9008 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

8. Kuşcağız Mahallesi 30896 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

9. Bağlum I. Etap Revizyon imar planı plan notlarına plan notu ilave edilmesi yönündeki imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çaldıran Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu  

 11. Belediyemize bağlı Kadem’lerde gençlerimize yönelik yapılan uygulamaların araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu  

12. Belediyemiz tarafından, ilçemizdeki okullarımızda Diş Taramasının yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  

13. Belediyemiz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen turistik gezilere katılan vatandaşlarımızın sayılarının tespit edilerek Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu  

14. Belediyemiz birimlerinden Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu  

15.  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

16. Belediyemiz birimlerinden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 01.01.2015-30.11.2015 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu  

17. Belediyemiz birimlerinden Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 01.01.2015-30.11.2015 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu  

18. Belediyemiz tarafından, ilçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza verilen sosyal yardım hizmetlerinin araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu  

19. Belediyemiz, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Sığınma Evinde yaşamını sürdüren vatandaşlarımızın sayılarının tespit edilmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu  

20. Belediyemize bağlı Etlik Olimpik Yüzme Havuzunun halkla ilişkiler biriminin çalışmalarının incelenerek Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu  

21. Belediyemize ait Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzce ilçemizde bulunan yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını giderme noktasında kaç aileye yardım yapıldığının araştırılıp tespit edilmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu  

22. İlçemizde bulunan Bayan ve Erkek Kuaförlüğü yapan esnaflarımızın sayılarının tespit edilmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu  

23. Yurt dışı kardeş belediyelerimizce düzenlenen festivallerde, Belediyemiz tarafından, hangi sosyal hizmetlerin verildiğinin araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu  

24. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Yayla Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu  

25. İlçemizde faaliyet gösteren Lokantaların, tüketiciler açısından temizlik kurallarına uyup uymadıklarının araştırılması hakkındaki Tüketici Hakları Komisyonu Raporu  

26. Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren, Güngörmüşler Konağında yaşlılarımıza ne gibi hizmetlerin verildiğinin araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu  

27. Belediyemize bağlı Kadem’lerde görev yapan personelin ve faaliyetlerden faydalanan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin insan hak ve hürriyetleri açısından incelenerek Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu  

28. Önergeler