• Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa Çağrı Merkezi : 444 52 76    Whatsapp Hattı Hattımız : +90 530 917 52 76
  • EN
Mustafa Kemal ATATÜRK

Şubat 2019 Olağan Meclis Gündemi İlanı

                                                                                                                 T.C.

                                                                                         KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                                                                    Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı:  55676833-301.03-97                                                                                                                                                  24/01/2019

Konu: Şubat 2019 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

                                                                                                             İ  L  A  N

       Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04/02/2019 Pazartesi günü saat 17.00de Belediye Meclis Salonunda Şubat ayı toplantısını başlatacaktır.

          İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                             Mustafa AK

                                                                                                                                                                                         Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

1. Yoklama

2. Geçen toplantı tutanak özeti

3. Kadro iptal ihdas hakkındaki Başkanlık yazısı.

4. Bağlum-Hisar Mahallesi 91577 adanın kuzeyinde 10x5=50 m2’lik Kesici Ölçü Kabini ayrılmasına ilişkin imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

5. Bağlum-Hisar Mahallesi 1337 adanın kuzeyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6. Bağlum Karşıyaka Mahallesi 2606 ada 10, 11 ve 13 sayılı parseller ile 2607 adanın kuzeyindeki park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin 2 nolu plan notundaki camii alanı emsal değerinin E= 1,00 olarak düzeltilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7. Şehit Kubilay Mahallesi 34608 ada 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 sayılı parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8. 19 Mayıs Mahallesi 90749 ada 2 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

9. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çaldıran Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

10. Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2018 yılında yapmış olduğu sportif faaliyetlerin araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

11. Belediyemizce düzenlenen “Yeşil Gün” projesi kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan işlerin araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

12. Şehit Kubilay Mahallesinde Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Metin ALAGÖZ Gençlik Merkezinde eğitsel ve kültürel amaçlı ne gibi hizmetlerin yapıldığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

13. Belediyemiz birimlerinden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 2018 yılı ilk 6 ayında yapmış olduğu faaliyetlerinin araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

14. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

15. Belediyemiz birimlerinden Etüd Proje Müdürlüğü’nün 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

16. Belediyemiz birimlerinden Halkla İlişkiler Müdürlüğünün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

17. İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlara yönelik 03 Aralık Dünya Engelliler Gününde Belediyemiz tarafından ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu 

18. Belediyemiz tarafından, İlçemiz halkına Keçiören’i tanıtmak amacı ile düzenlenen “Keçiören Tanıtım Günleri” gezisinde yapılan etkinliklerde vatandaşlarımızın memnuniyet durumlarının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

19.  İlçemizdeki Millet Kıraathanelerini kullanan vatandaşların yararlandığı hizmetlerin araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

20. Belediyemiz Basın ve Yayın Müdürlüğü’ne esnaf ve sanatkâr odaklı ne tür sorunlar geldiği ve çözüm noktasında nasıl bir çalışma yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonu Raporu

21. Belediyemizin yapmış olduğu faaliyetler ve yatırımlar ile ilgili, bilgi ve tecrübe paylaşımı kapsamında yurt dışından Belediyemize gelen heyetlerin araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

22. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Yeşilöz ve Yeşiltepe Mahallelerinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

23. Belediyemize bağlı sosyal tesislerden, ilçemizdeki yaşlılarımızın yararlanıp yararlanmadıklarının araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

24. Belediyemize bağlı Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu

25. Önergeler

24.01.2019