T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı  :  55676833-301.03-1024203                                                                                                                                    25/01/2022

Konu: Şubat 2022 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

         Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.02.2022 Salı günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Şubat ayı toplantısını başlatacaktır.

           İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                  Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                   Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. Zabıta Müdürlüğü tarafından 2022 yılında uygulanacak İdari Para Cezaları ile ilgili Belediye Meclisimizce alınan 01.12.2021 tarih ve 588 sayılı Meclis Kararının tashihi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. Şenyuva Mahallesi 34850 ada 1 parsele ait imar plan değişikliğine yapılan itiraz hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Atapark Mahallesi 31019 ada 1 parselde imar plan tadilatı yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. Karargahtepe Mahallesi 5971 adanın kuzeyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 6. Uyanış Mahallesi 32955 ada 1 sayılı parselin kuzeydoğusunda trafo yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 7. Esertepe Mahallesi 31811 adanın boşluk alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 8. Bağlum Hisar Mahallesi 2760 adanın batısındaki park alanında trafo yeri ayrılmasıhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 9. Çiçekli Mahallesi 5036 ada 93 sayılı parselde imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 10. Yayla Mahallesi 30750 adanın doğusundaki park alanında trafo yeri ayrılmasıhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 11. Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi 31196 ada 1 sayılı parselin “Özel Sağlık Alanı” kullanımından “Kültürel Tesis Alanı” kullanımına dönüştürülmesi” hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 12. Çalseki Mahallesi Kırsal Yerleşme ve Gelişme Alanı Uygulama imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 13. Bağlum/Karşıyaka ve Karakaya Mahalleleri 1848 adanın kuzeyinde bulunan park alanına ait imar planı değişikliği yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 14. Sancaktepe Mahallesi 31572 ada 6 parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 15. Bademlik Mahallesi 31368 ada 7 sayılı parsel de uygulama imar planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 16. Mülkiyeti Belediyemize ait, Pınarbaşı Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 17. Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, 2021 yılında yapılan sportif faaliyetlerin araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 18. İlçemizdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören çocuklar için Belediyemiz tarafından sağlık taramalarının yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  
 19. Belediyemize ait KEDEM’lerde 2021 yılı içerisinde gerçekleşen eğitim seminerlerinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 20. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 21. Belediyemiz birimlerinden Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün 01.01.2021-30.06.2021 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 22. Belediyemiz birimlerinden Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 23. Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan zihinsel engelli ve süreğen hastalığı olan vatandaşlarımıza 2022 yılı için hangi hizmetler planlanmaktadır? Aileleri için planlanan sosyal, ekonomik ve psikolojik destek çalışmaları ya da etkinlikleri nelerdir? Konunun araştırılarak Belediye Meclisine bilgi verilmesi hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu  
 24. Belediyemize ait Gül kreş adasına vatandaşlarımızın memnuniyetleri, gelen istek ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                                               
 25. İlçemizde faaliyet gösteren Spor Salonu işleten esnaflara Belediyemiz tarafından pandemi sürecinde ne gibi hizmetler yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 26. Belediyemize bağlı Huzurevinde 2021 yılında kaç yaşlı vatandaşımızın yararlandığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 27. Belediyemiz tarafından Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın bağımsızlıklarının 30’uncu yılı anısına ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 28. İlçemiz Güçlükaya Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 29. Belediyemiz tarafından Yükseltepe Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 30. Belediyemiz tarafından ilçemizde yapılan Modern Akıllı Seranın Belediyemize ve vatandaşlarımıza ne gibi katkı sağladığının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 31. Çocuklarımızın yüksek yararının gözetileceği ve çok yönlü olarak yetişmelerinin sağlanması için 2022 yılında aile katılımlı çocuk eğitimleri ya da etkinliklerinin planlanması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 32. Önergeler