T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı  :  55676833-301.03-1192254                                                                                                                                                                        24 /01/2023

Konu: Şubat 2023 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

       Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.02.2023 Çarşamba günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Şubat ayı toplantısını başlatacaktır.

         İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                                                                    Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                                                                     Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. Keçiören Yerleşik Alan Sınırı içinde kamu kullanımına ayrılan sosyal donatı alanlarına yapılaşma koşulu belirlenmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 3. Bağlum Hisar Mahallesi 1973 ada 6 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 4. Mülkiyeti Belediyemize ait, Çalseki Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyon Raporu
 5. Belediyemize bağlı hizmet veren Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN Teknoloji Merkezinde (Teknomer) İlçemizdeki gençlerimize ne gibi faaliyetler yapıldığının araştırılmasıhakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 6. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sıfır Atık Projesi`ne yönelik hibe programı kapsamında Belediyemiz tarafından neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 7. Belediyemiz tarafından eğitime destek amacıyla “Bir Tuğla da Bizden” projesi kapsamında okullara ne gibi destek verildiğinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 8. İlçemizde bulunan isimsiz parklara ve tesislere isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 9. Belediyemiz birimlerinden Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tektik Komisyon Raporu
 10. Belediyemiz birimlerinden Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
 11. Belediyemiz tarafından Dünya Engelliler Günü kapsamında hangi etkinliklerin yapıldığının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu
 12. Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                                                              
 13. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçemizde faaliyet gösteren Emlakçı esnaflarına hangi uygulamaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 14. Belediyemiz tarafından kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerine evde temizlik hizmeti yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 15. Belediyemiz tarafından Cengiz AYTMATOV Anma Programında neler yapıldığının araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 16. İlçemiz Ovacık Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 17. Belediyemiz tarafından Aşağı Eğlence Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 18. Belediyemiz tarafından İlçemizde sokak sağlıklaştırması kapsamında hangi yatırımların yapıldığının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 19. Şubatın ilk haftası Dünya Kanser Günü olması vesilesiyle Belediyemiz tarafından Keçmek kursiyerlerimize kanserle ilgili erken teşhis ve süreç yönetimi ile ilgili tanıtım videosu, görsel çalışma veya küçük gruplu söyleşiler düzenlenmesi hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 20.  Önergeler