TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

Misyon:  Belediye hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, verimlilik ve aktivitesinin artırılmasını, belediyenin mevzuat, plan, program ve projelere uygun olarak çalışmasını, aksaklıkların tespiti halinde yeni düzenlemeler yapılmasını sağlamak amacıyla inceleme ve araştırmalar yaparak, gerekli görüş ve önerileri hazırlayıp, Başkana sunmak.

VİZYON:  Görevini yasal çerçevede adil, tarafsız ve güvenilir bir şekilde yerine getirerek ve benimsenen ilkeler doğrultusunda çalışanlara rehberlik ederek; kurumuna daha çok değer katmak.

 

 

 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİ

 

Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Başkanın emir ve onayı ile aşağıda belirtilen görevleri yapmakla mükelleftir.

  1. Belediye ile ilgili her türlü işlemler ile personeli hakkında teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,
  2.  Belediye hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, verimlilik ve aktivitesinin artırılmasını, belediyenin mevzuat, plan, program ve projelere uygun olarak çalışmasını, aksaklıkların tespiti halinde yeni düzenlemeler yapılmasını sağlamak amacıyla inceleme ve araştırmalar yaparak, gerekli görüş ve önerileri hazırlayıp, Başkana sunmak,
  3. Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerde gösterilen veya Başkan tarafından verilen görevleri yapmak,
  4.  4483 sayılı Kanun kapsamında Kaymakamlık Makamınca Müfettiş görevlendirilmesi halinde ilgili/ilgililer hakkında gerekli ön incelemenin yapılmasını sağlamak,
  5.  Başkanlık Makamınca Müdürlüğümüze intikal ettirilen iş emirleri sonucunda inceleme ve soruşturma raporları düzenlenmek.