T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                            ... /06/2015

Konu : Temmuz 2015 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/07/2015 Çarşamba günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Temmuz ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

1.      Yoklama

2.      Geçen toplantı tutanak özeti

3.      Belediyemizin 2015 mali yılında uygulayacağı ek tarifeler hakkındaki Başkanlık yazısı.

4.      Belediye Meclisimizce alınan 01.06.2015 tarih ve 236 sayılı meclis kararının tashihi hakkındaki Başkanlık yazısı.

5.      Ayvalı Mahallesi 5113 ada 1 ve 2 sayılı parsellerde plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6.      Bağlum Mahallesi 1986 ada 1 sayılı parselde plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7.      Yayla Mahallesi 30705 ada 19 ve 20 sayılı parsellerde plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8.      Ovacık Mahallesi 90967 adanın güneyindeki otopark ve kaldırım alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

9.      Ovacık Mahallesi 90974 ada ve bu adanın doğusundaki ve batısındaki alanları da kapsayan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10.  K. Subayevleri Mahallesi 6494 ada 21 sayılı parselde plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 

11.  Atapark Mahallesi 31677 ada 1, 2, 3 sayılı parsellerde plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

12.  Mülkiyeti Belediyemize ait Gümüşdere Mahallesinde bulunan gayrimenkullerimizin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

13. Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin ve Zabıta Müdürlüğü Yönergesindeki düzeltmeler hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

14. İlçemizde bulunan Gençlik ve Spor Derneklerinden Aydınlık Gençlik ve Spor Kulübünün çalışmalarının yerinde incelenerek Belediye Meclisimizin bilgilendirilmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

15. Belediyemize bağlı yüzme havuzlarının sağlık açısından kontrollerinin yapılıp yapılmadığını, hangi sıklıkta temizlik çalışmalarının yapıldığı hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

16. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Aile Eğitim Merkezimiz de kaç personel ve branş hocamızın olup olmadığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

17. Belediyemiz birimlerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

18. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

19. Belediyemiz birimlerinden Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2015-30.04.2015 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

20. Belediyemiz birimlerinden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 01.01.2015-30.04.2015 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

21. İlçemiz sınırları içerisinde engelli vatandaşlarımıza hizmet veren Özel Eğitim Merkezlerinin tespiti hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

22. Belediyemizde görev yapmakta olan idarecilerin Kadın-Erkek sayıları ve görev alanlarının tespiti hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu

23. İlçemizde bulunan Kedem eğitim destek merkezlerimizden yararlanan öğrenci sayısının tespiti edilmesi hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

24. Belediyemize bağlı Keçmek kurslarının faaliyetlerinin sosyal açıdan incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

25. İlçemizde Gıda sektöründe hizmet veren esnaflarımızın hijyen kurallarına uyup uymadıklarının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

26. Belediyemizce kardeş Belediye (Şehir) olduğumuz yurt içi şehirlerin neler olduğu hususunda Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

27. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Şenlik Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

28. İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın Tüketici Hakem Heyeti’ne en çok hangi konularda müracaat ettiklerinin araştırılması hakkındaki Tüketici Hakları Komisyonu Raporu

29. Belediyemize bağlı hizmet veren düğün salonlarımızda, düğüne katılacak olan yaşlılarımızın salon içerisinde yerlerini alabilmeleri için tekerlekli sandalye bulunup bulunmadığının tespiti hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

30.Belediyemize bağlı Etlik Yüzme Havuzun da görev yapan personelin ve havuzdan faydalanan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin insan hak ve hürriyetleri açısından incelenerek Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

31.  Önergeler