T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                                                    ... /06/2016

Konu : Temmuz 2016 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/07/2016 Cuma günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Temmuz ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                   Mustafa AK

                                                                                                                                               Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1. Yoklama

2. Geçen toplantı tutanak özeti 

3. İlçemiz Şehit Kubilay Mahallesinde imarın 34365 ada 8 sayılı parselde bulunan taşınmaz hissedarları Havva GÜNDOĞAR, Serkan BÜLBÜL ve Pınar SEPETÇİ adlı vatandaşların arsalarına inşaat yapılamadığından, Yükseltepe Mahallesinde bulunan Belediye hisseleri ile takas edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı. 

4. Osmangazi Mahallesi 34813 ve 34811 sayılı imar adalarını kapsayan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

5. Ayvalı Mahallesi Kardeşler Yapı Kooperatifi imar planı plan notlarının 5. Maddesinin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

6. Kuşcağız Mahallesi 30862 adanın batısında yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

7. Kalaba Mahallesi 5746 ada güneyinde yer alan park alanında 18x12=216 m2’lik dağıtım yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

8. Esertepe Mahallesi 90977 ada güneyinde yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

9. 19 Mayıs Mahallesi 4050 ada kuzey doğusunda yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10. 19 Mayıs Mahallesi 30981 adanın batısında yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

11. Bademlik Mahallesi 33557 adanın doğusunda yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

12. Esertepe Mahallesi 31866 ada 1 sayılı parselde imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

13. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Etlik Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

14. İlçemizdeki gençlerimizin spor faaliyetlerinde kullandıkları halı sahaların sayılarının tespit edilmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

15. İlçemizde bulunan parklarımızdaki spor aletlerinin temizlik ve bakımının hangi sıklıkta yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

16. Ramazan ayı dolayısıyla, Belediyemiz tarafından ne tür etkinliklerin yapılacağının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

17. Belediyemiz birimlerinden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

18. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

19. Belediyemiz birimlerinden Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.01.2016-30.04.2016 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap ve Tetkik Komisyonu Raporu

20. Belediyemiz birimlerinden Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün 01.01.2016-30.04.2016 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

21. Belediyemiz tarafından, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle ilçemizde yaşayan engelliler için ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

22. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuruda bulunan vatandaşlarımızın hangi konular da istek ve taleplerinin olduğu ve bu taleplerin hangilerinin karşılanıp karşılanmadığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

23. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 2015 yılında düzenlenmiş olan konser programları hususunda Belediye Meclisinin bilgilendirilmesini hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

24. İlçemizde Züccaciyecilik yapan esnaflarımızın sayılarının tespit edilmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonu Raporu

25. Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan Ramazan ayı programı kapsamında ülkemize yurt dışından hangi ülkelerin katılacağı hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

26. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 19 Mayıs Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

27. Belediyemiz tarafından, ilçemizde yaşayan yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara evde Ağız ve Diş Sağlığı bakımlarının yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

28. Belediyemize bağlı TOGEM tarafından düzenlenen “Hanımlar El Emeği Pazarı” adı altında gerçekleşen çalışmada hanımların ne gibi etkinlikler yaptığının araştırılması hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu

29. Önergeler