• Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa Çağrı Merkezi : 444 52 76    Whatsapp Hattı Hattımız : +90 530 917 52 76
  • EN
Mustafa Kemal ATATÜRK

Temmuz 2019 Olağan Meclis Gündemi İlanı

                                                                                                           

                                                                                                           T.C.

                                                                                       KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                                                                Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı:  55676833-301.03-E.734                                                                                                                                     25/06/2019

Konu: Temmuz 2019 Olağan Meclis Gündemi İlanı

                                                                                                          İ  L  A  N

        Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.07.2019 Pazartesi günü saat 16.00`da Belediye Meclis Salonunda Temmuz ayı toplantısını başlatacaktır.

            İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                   Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                   Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

1. Geçen toplantı tutanak özeti

2. Bala Belediye Başkanlığı’na  taşınır mal devri yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.

3. Yükseltepe Mahallesinin yol genişlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

4. Bağlum-Karşıyaka Mahallesi 91434 ada 2 ve 3 sayılı parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

5. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Şenlik Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

6. 2018 yılında Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geleneksel spor dalları alanında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

7. Belediyemizce “Sıfır Atık Projesi” kapsamında yapılan çalışmalar hakkında Belediye Meclisine bilgi verilmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

8. Son günlerde trafikte yaşanan bir takım olumsuz kazalardan dolayı ve bu kazalara Belediye araçlarının da katılması; yeni çıkan trafik kurallarına yapılan ilavelerde göz önüne alınarak sürücülere Belediyemiz tarafından hizmet içi eğitim semineri verilmesi hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

9. Mülkiyeti Belediyemize ya da kamuya ait araziler üzerinde çocuklarımızın ve gençlerimizin trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenmeleri için Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile istişare edilerek İlçemizde “Trafik Eğitim Pisti” yapılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

10. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

11. Belediyemiz birimlerinden Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2019-30.04.2019 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

12. Belediyemiz birimlerinden Strateji Geliştirme Müdürlüğünün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

13. Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Danışma Merkezi tarafından 2018 yılında çocukların yeteneklerinin geliştirilmesi için ne gibi atölye çalışmalarının yapıldığının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu

14. Fen İşleri Müdürlüğümüze vatandaşlar tarafından gelen şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

15. Önergeler

25.06.2019