T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı   :  55676833-301.03- 1002                                                                                                                           25/06/2021

Konu :  Temmuz 2021 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.07.2021 Perşembe günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Temmuz ayı toplantısını başlatacaktır.

 

İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                 Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                 Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. Belediye Meclisince alınan 17.05.2021 tarih ve 247 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. Kuşcağız Mahallesi imarın 91936 ada 1 parsel 3475 m² yüzölçümlü imar sonrası ilköğretim alanı olarak ayrılan 3.330 m² Keçiören Belediye hissesinin ön tahsisinin Milli Eğitim Bakanlığına yapılmak üzere bedelsiz olarak Maliye Hazinesine devredilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Belediyemize ait Bağlum da bulunan Hayvan Bakımevinin genişletilmesi projesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden ödenek alınması talebi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. KEÇİKOOP Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanlığına Belediyemizin ortak olarak iştirak edebilmesi için Belediye Meclisince yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 6. Kavacık Subayevleri ve Hasköy Mahallelerini kapsayan yaklaşık 78 ha büyüklüğündeki alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 7. Pınarbaşı ve Kuşcağız Mahallelerine ait imar plan revizyonuna yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 8. 19 Mayıs Mahallesine ait imar plan revizyonuna yapılan itiraz hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 9. Kösrelik Göleti ve çevresine uygulama imar planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 10. Kuşcağız Mahallesi 90828 ada 1 parsel, 90829 ada 2, 4, 5 sayılı parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 11. Mülkiyeti Belediyemize ait, Güçlükaya Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 12. Belediyemiz tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramında ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 13. Belediyemiz tarafından, İlçemizde sinekle mücadele (larva mücadelesi) kapsamında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 14. Belediyemiz tarafından Keçiören’in tanıtımıyla ilgili tarihi ve kültürünü anlatan bir kitap çalışması olup olmadığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 15. İlçemiz bulunan herhangi bir isimsiz parka Şehit Jandarma Er İhsan PEKESEN isminin verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 16. Belediyemiz birimlerinden Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2021-31.03.2021 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 17. Belediyemiz birimlerinden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 18. Her yıl 26 Haziran Günü Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü olarak kutlanırken bir taraftan da madde kullanımının insan ve toplum hayatına verdiği zararla vurgulanmaktadır. Keçiören Belediyesi olarak halkın esenliği ve güvenliği nedeniyle konuyla ilgili çok ciddi mücadelelerin verildiği bilinmektedir. 26 Haziran’a özel konunun hassasiyeti dikkate alınarak bir çalışma (afiş, broşür vs.) yapılıp yapılmayacağının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu
 19. Belediyemize bağlı Kariyer Ofisine 2020 yılında vatandaşlarımız tarafından gelen iş taleplerinin ne kadar olduğu ve kaç tanesine iş imkanının sağlandığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu
 20. Belediyemiz tarafından İlçemizde kurulan Semt Pazarlarında pandemi sürecinde ne gibi tedbirler alındığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 21. Huzurevi’nde yaşayan yaşlılarımıza yaz ayının gelmesi nedeniyle Belediyemiz tarafından ne gibi etkinlikler yapılacağının araştırılması İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 22. Son dönemde Filistin de yaşanan gelişmeler ve İsrail Devletinin Filistin bölgesinde yaptığı saldırılara karşılık Belediyemizce ne tür çalışmalar gerçekleştirildiğinin araştırılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu  
 23. İlçemiz Bağlum Güzelyurt Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 24. Belediyemiz tarafından Şehit Kubilay Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 25. Belediyemizin 2021 yılı yatırımlarında yeni yapılacak tesislerimizin yağmur sularının yeniden değerlendirilmesi için yağmur suyu depolarının planlanıp planlanmadığının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 26. Keçiören Belediyesi olarak hem çocuklarımız hem de doğa ile buluşma faaliyetlerimiz önem taşımaktadır. Yaz aylarının başlangıcı olan bugünlerde çocuklarımızın beklentilerini karşılamak üzere yaz etkinliği olarak pandemi şartlarında neler yapmayı planlamaktayız? Beklentileri yüksek olan çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek için yapabileceğimiz çalışmaların araştırılması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 27. Önergeler