T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı  :  55676833-301.03-1097360                                                                                                                                                         28/06/2022

Konu: Temmuz 2022 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

           Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.07.2022 Cuma günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Temmuz ayı toplantısını başlatacaktır.

             İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                                               Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                                                Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanun’unun 18. maddesinin “m” bendi gereğince, İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliğinin görüşülmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanun’unun 75. maddesinin “a” bendi gereğince,  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Ziraat Fakültesinin mescidinin yeniden yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. İlçemizde ikamet eden Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine istinaden, Gül Kreş Adası Gündüz Bakımevi ve  yeni açılmış olan Gülücük Kreş Gündüz Bakımevinde 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.   
 6. Kanuni Mahallesi 30327 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sayılı parsellerde imar planı yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 7. Esertepe Mahallesi 31804 ada 1 sayılı parselde trafo yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 8. Bağlum Karşıyaka Mahallesi 2606 ada 10,11,13 parseller ile 2607 ada kuzeyindeki park alanında uygulama imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 9. Köşk, 23 Nisan, Güzelyurt, Adnan Menderes, Aktepe, Yeşiltepe ve Bağlarbaşı Mahallelerine Ait Uygulama İmar Planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 10. Çiçekli Mahallesi 5036 ada 93 parselde imar planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 11. Uyanış Mahallesi 34780 ada kuzeyinde bulunan park alanında doğalgaz regülatör yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 12. Kırsal Yerleşik alan tespitine yapılan itirazlarhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 13. Mülkiyeti Belediyemize ait, Yakacık Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 14. Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramında ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 15. Belediyemize ait atık yönetim planı bulunmakta mıdır? Atık yönetim planı var ise bunların neler olduğunun araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  
 16. Belediyemize bağlı Çocuk Eğitim Merkezinde ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 17. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 18. Belediyemiz birimlerinden Zabıta Müdürlüğü’nün 01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 19. Belediyemiz birimlerinden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 20. Belediyemize bağlı bulunan ve vatandaşlarımızın yüksek memnuniyeti olan parklarımızdan faydalanmak ve dinlenmek tüm yaş ve kesimlerin kullanımlarına açık olduğu muhakkaktır. Engelli vatandaşlarımızla ilgili daha erişebilir olması memnuniyeti artırması ve diğer Belediyelere de örnek teşkil etmesi bakımından bazı parklarımızdaki giriş ve kamelyaların engeli vatandaşlarımızın kullanımına daha elverişli hale getirilmesi hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu 
 21. Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                                   
 22. İlçemizde faaliyet gösteren Kadın esnaflarımızın sayısının tespit edilmesi hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 23. Belediyemiz tarafından Ramazan Bayramında Huzurevindeki yaşlılarımıza ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu  
 24. Belediyemizce açılışı yapılan Manas Heykelinin turizm kapasitesinin anlaşılması ve analizi amacıyla, bugüne kadar heykele resmi ziyaret düzenleyen yabancı heyetlerin tespitinin yapılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 25. İlçemiz Kanuni Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 26. Belediyemiz tarafından Kuşcağız Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 27. Belediyemiz tarafından İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza eğitim faaliyeti kapsamında hangi projelerin yapıldığının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 28. Hafıza, odaklanma ve birçok yeteneğindeki gelişmesine yardımcı olan ve 20 Temmuz haftasında Dünya Satranç Günü kutlanması dolayısıyla Keçiören’li çocuklarımızın satranca olan ilgi ve alakasını arttırmak amacıyla satranca dair program veya etkinlik hazırlanması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu  
 29. Önergeler