T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı  :  55676833-301.03- 1250863                                                                                                                                        21/06/2023

Konu: Temmuz 2023 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

         Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03.07.2023 Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Temmuz ayı toplantısını başlatacaktır.

         İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                         Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                          Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanun’unun 18. Maddesinin “m” bendi gereğince, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünün Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (b) fıkrası gereğince; İlçemizde bulunan Şehit Mustafa ÜNAL Ortaokuluna 1 adet tanklı yazıcı verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı
 4. 09.12.2022 tarih ve 617 Sayılı “2023 yılında uygulanacak ücret tarifeleri” hakkındaki Meclis Kararında, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün “Spor Tesisleri” bölümünde değişiklik yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. Kavacık Subayevleri ve Hasköy Mahallelerine ait imar planı yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 6. Esertepe Mahallesi 31834 adadaki park alanında mevcut olan trafonun yerinde yenilenmesi ve buna yönelik plan değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.
 7. Kızlarpınarı Caddesi ve çevresine ait 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon imar planı, plan notu değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı
 8. Bağlum 3. Etap imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 9. Mülkiyeti Belediyemize ait, Şenlik Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 10. Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramında gençlerimiz için hangi etkinliklerin yapıldığının araştırılmasıhakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 11. Yaz aylarının başlaması nedeniyle Belediyemiz tarafından İlçemizde karasinek ile mücadele kapsamında ne gibi çalışmalar yapılacağının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  
 12. Belediyemizde stajyer olarak görev yapan öğrencilerimize hangi eğitim seminerlerinin verildiğinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 13. İlçemizde bulunan isimsiz parklara ve tesislere isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 14. Belediyemiz birimlerinden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 01.01.2023-31.03.2023 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 15. Belediyemiz birimlerinden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 16. Belediyemiz tarafından İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza 2022 yılında tekerlekli veya akülü sandalye verilip verilmediğinin araştırılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu  
 17. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                      
 18. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçemizde faaliyet gösteren Spor Salonu işleten esnaflarımıza hangi uygulamaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 19. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Huzurevi Gönül Köşkünde kalan yaşlılarımızın öncelikli sorunlarının neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu  
 20. Belediyemiz tarafından düzenlenen Bozkırdan Anadolu`ya Kardeş Selamı" programı kapsamında neler yapıldığının araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 21. İlçemiz Hasköy Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu
 22. Belediyemiz tarafından Çiçekli Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 23. Belediyemiz tarafından İlçemizde bulunan köylere ne gibi yatırımlar yapıldığının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 24. Anneler Günü kapsamında Belediyemizce ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 25. Önergeler

 

 

 

 

 

 

 

…/06/2023 Meclis Rap.          :  S. AKDOĞAN

…/06/2023 Yazı İşl. Müdürü  : M. ÖZTÜRK