T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı   : 55676833.105.04- 1101653                                                                                                                                      06/07/2022

Konu: TEMMUZ 2022 Olağan Meclis Karar Özetleri

 

İLAN ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

         Belediye Meclisinin 01-05/07/2022 Olağan Meclis Toplantısında almış olduğu kararlara ait karar özetleri 06/07/2022 tarihinde Belediye ilan tahtasında askıya çıkartılmıştır.

 

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE MECLİSİ

OLAĞAN TOPLANTISI

DÖNEM: 4

BİRLEŞİM: 230, 231, 232, 233, 234

 

K A R A R   Ö Z E T L E R İ

 

           Keçiören Belediye Meclisi 01-05/07/2022 tarihleri arasında Belediye Toplantı Salonunda Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un Başkanlığında yapmış olduğu TEMMUZ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI’nda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

Karar 328 Tarih: 01.07.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Kadro Değişikliği” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 329 Tarih: 01.07.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Şehit Piyade Teğmen Kaan KANLIKUYU’nun isminin parka verilmesi” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 330 Tarih: 01.07.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Busenur DOĞANAY’ın isminin parka verilmesi” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 331 Tarih: 01.07.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesine istinaden; Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından, İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden Arı ve Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine Arılı kovan, Koyun ve Keçi dağıtılması” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 332 Tarih: 01.07.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “İlçemiz Subayevleri Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait imarın 6500 ada 7 parselde bulunan Aksa Subayevleri Cami taşınmazın alt katında yer alan salonun “Kur’an Kursu” olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Kanunun 18. maddesi (e) fıkrası ile 75. maddesi (d) fıkrası gereğince 25 (yirmibeş) yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığı’na (Keçiören Müftülüğü) tahsis edilmesi” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 333 Tarih: 01.07.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Evsel Atıkların transfer merkezinden bertaraf tesisine nakil işi ile ilgili Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen 2021/37 dosya hakkındaki iş ve işlemler ile ilgili Belediye Meclisince Belediye Başkanına yetki verilmesi” hakkındaki önerge okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Önerge üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda önerge oybirliği ile kabul edildi.

Karar 334 Tarih: 01.07.2022: Üye Metin AKDEMİR tarafından verilen “Keçiören İlçesi 91862 ada 4 parsel, 91801 ada 5 parsel, 2610 ada 2 parsel, 91367 ada 1 parsel ve 91692 ada 1 parsellerin park alanı kullanımına dönüştürülmesi yönündeki Keçiören Belediye Meclisinin 01.03.2022 tarih ve 143 sayılı kararının iptal edilmesi” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 335 Tarih: 01.07.2022: Üye Fatih ÜNAL, Üye Hasan KARAAĞAÇ, Üye Rasim AYDIN, Üye Erdal ORAL ve Üye Ramazan KILIÇ tarafından verilen “Mülkiyeti Belediyemize ait, Esertepe Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Kanun ve Tarifeler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 336 Tarih: 01.07.2022: Üye Mehmet AYHAN, Üye Enes SAZAK, Üye Zeynep AKTAŞ, Üye Ali TURGUT ve Üye Alparslan DOĞAN tarafından verilen “İlçemizde bulunan Amatör Spor Kulüplerine malzeme yardımı yapılıp yapılmadığının araştırılmasıhakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 337 Tarih: 01.07.2022: Üye Birol KARA, Üye Cemal BAŞ, Üye Özlem GÜRBÜZ, Üye Selçuk KARADAĞ ve Üye Serdal GÜMÜŞ tarafından verilen “Yaz aylarının başlaması ile Belediyemiz tarafından İlçemizde karasinek ile mücadele kapsamında ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 338 Tarih: 01.07.2022: Üye Derya BALCI, Üye Mustafa ŞEN, Üye Ali GÖKŞİN, Üye Fatma ÇAPCIOĞLU ve Üye Erol AKBULUT tarafından verilen “İlçemizde ikamet eden Üniversite sınavına giren öğrencilere Belediyemiz tarafından ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Eğitim ve Kültür Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 339 Tarih: 01.07.2022: Üye Haydar MELİKOĞLU, Üye Mümtaz YILDIRIM, Üye Durak KARABULUT, Üye Mahmut ERDAŞ ve Üye Ali AKYEL tarafından verilen “Belediyemiz birimlerinden Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Hesap Tetkik Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 340 Tarih: 01.07.2022: Üye Şükrü ÖZEK, Üye Metin AKDEMİR, Üye Serdar KENDİR, Üye İbrahim UYAR ve Üye Halil ALTUNKAYNAK tarafından verilen “Belediyemiz birimlerinden Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 341 Tarih: 01.07.2022: Üye Aysun LİMAN YAŞACAN, Üye Canan BARAN İZGİ, Üye Habib AKBAŞ, Üye Ali Rıza VURANOK ve Üye Kağan KOÇAK tarafından verilen “Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Kariyer Ofisine ilçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızdan kaç adet iş başvurusu yapıldığı ve kaç kişiye istihdam sağladığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 342 Tarih: 01.07.2022: Üye Mümtaz YILDIRIM, Üye Hacı Derviş KAPLAN, Üye Habib AKBAŞ, Üye Selçuk KARADAĞ ve Üye Emir KUŞDEMİR tarafından verilen “Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 343 Tarih: 01.07.2022: Üye Rasim AYDIN, Üye İlkay ÖZDEN, Üye Ömer Bahadır ATAKAN, Üye Durak KARABULUT ve Üye İbrahim UYAR tarafından verilen “Belediyemiz tarafından, ilçemizdeki Seyyar satıcılar ve Dilenciler için ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 344 Tarih: 01.07.2022: Üye Ali GÖKŞİN, Üye Haydar MELİKOĞLU, Üye Mehmet AYHAN, Üye Erdal ORAL ve Üye Erol AKBULUT tarafından verilen “Belediyemize bağlı, Huzurevinde kalan yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın, yaşadıkları mekanların hijyenik bakımlarının ne sıklıkta yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 345 Tarih: 01.07.2022: Üye Cemal BAŞ, Üye Zeynep AKTAŞ, Üye Ali TURGUT, Üye Ali Rıza VURANOK ve Üye Serdal GÜMÜŞ tarafından verilen “Belediyemize 31 Mayıs tarihinde gelerek Manas Heykeli ziyaretinde bulunan Kırgız heyetin programı ve heyet üyelerinin tam listesinin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 346 Tarih: 01.07.2022: Üye Fatih ÜNAL, Metin AKDEMİR, Üye Serdar KENDİR, Üye Ramazan KILIÇ ve Üye Alparslan DOĞAN tarafından verilen “İlçemiz Kalaba Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 347 Tarih: 01.07.2022: Üye Hasan KARAAĞAÇ, Üye Enes SAZAK, Üye Şükrü ÖZEK, Üye Özlem GÜRBÜZ ve Üye Ali AKYEL tarafından verilen “Belediyemiz tarafından 19 Mayıs Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 348 Tarih: 01.07.2022: Üye Mustafa ŞEN, Üye Birol KARA, Üye Hasan YAĞIZ, Üye Mahmut ERDAŞ ve Üye Halil ALTUNKAYNAK tarafından verilen “Belediyemiz tarafından İlçemizdeki okullara yatırım faaliyeti kapsamında hangi çalışmaların yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 349 Tarih: 01.07.2022: Üye Canan BARAN İZGİ, Üye Aysun LİMAN YAŞACAN, Üye Derya BALCI, Üye Fatma ÇAPÇIOĞLU ve Üye Kağan KOÇAK tarafından verilen “Belediyemiz nezdinde faaliyet gösteren Kariyer Ofisine ilçemizde ikamet eden kaç kadın vatandaşımızın iş başvurusu yaptığı ve kaç kişiye istihdam sağlandığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 350 Tarih: 01.07.2022: 5393 Sayılı Belediye Kanun’unun 18. maddesinin “m” bendi gereğince, İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliğinin görüşülmesi hakkındaki Başkanlık yazısı okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 351 Tarih: 01.07.2022: 5393 Sayılı Belediye Kanun’unun 75. maddesinin “a” bendi gereğince, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Ziraat Fakültesinin mescidinin yeniden yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 352 Tarih: 01.07.2022: İlçemizde ikamet eden Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 353 Tarih: 01.07.2022: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine istinaden, Gül Kreş Adası Gündüz Bakımevi ve yeni açılmış olan Gülücük Kreş Gündüz Bakımevinde 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesi hakkındaki Başkanlık yazısı okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 354 Tarih: 01.07.2022: Kanuni Mahallesi 30327 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sayılı parsellerde imar planı yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 355 Tarih: 01.07.2022: Esertepe Mahallesi 31804 ada 1 sayılı parselde trafo yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 356 Tarih: 01.07.2022: Bağlum Karşıyaka Mahallesi 2606 ada 10,11,13 parseller ile 2607 ada kuzeyindeki park alanında uygulama imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 357 Tarih: 01.07.2022: Köşk, 23 Nisan, Güzelyurt, Adnan Menderes, Aktepe, Yeşiltepe ve Bağlarbaşı Mahallelerine Ait Uygulama İmar Planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 358 Tarih: 01.07.2022: Çiçekli Mahallesi 5036 ada 93 parselde imar planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 359 Tarih: 01.07.2022: Uyanış Mahallesi 34780 ada kuzeyinde bulunan park alanında doğalgaz regülatör yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 360 Tarih: 01.07.2022: Kırsal Yerleşik alan tespitine yapılan itirazlarhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 361 Tarih: 02.07.2022: Mülkiyeti Belediyemize ait, Yakacık Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 362 Tarih: 02.07.2022: Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramında ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 363 Tarih: 02.07.2022: Belediyemize ait atık yönetim planı bulunmakta mıdır? Atık yönetim planı var ise bunların neler olduğunun araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 364 Tarih: 02.07.2022: Belediyemize bağlı Çocuk Eğitim Merkezinde ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 365 Tarih: 02.07.2022: İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İsimlendirme Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 366 Tarih: 03.07.2022: Belediyemiz birimlerinden Zabıta Müdürlüğü’nün 01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Hesap Tetkik Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 367 Tarih: 03.07.2022: Belediyemiz birimlerinden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 368 Tarih: 03.07.2022: Belediyemize bağlı bulunan ve vatandaşlarımızın yüksek memnuniyeti olan parklarımızdan faydalanmak ve dinlenmek tüm yaş ve kesimlerin kullanımlarına açık olduğu muhakkaktır. Engelli vatandaşlarımızla ilgili daha erişebilir olması memnuniyeti artırması ve diğer Belediyelere de örnek teşkil etmesi bakımından bazı parklarımızdaki giriş ve kamelyaların engeli vatandaşlarımızın kullanımına daha elverişli hale getirilmesi hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Sosyal İşler ve Engelliler Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 369 Tarih: 03.07.2022: Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 370 Tarih: 03.07.2022: İlçemizde faaliyet gösteren Kadın esnaflarımızın sayısının tespit edilmesi hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 371 Tarih: 04.07.2022: Belediyemiz tarafından Ramazan Bayramında Huzurevindeki yaşlılarımıza ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 372 Tarih: 04.07.2022: Belediyemizce açılışı yapılan Manas Heykelinin turizm kapasitesinin anlaşılması ve analizi amacıyla, bugüne kadar heykele resmi ziyaret düzenleyen yabancı heyetlerin tespitinin yapılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 373 Tarih: 04.07.2022: İlçemiz Kanuni Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 374 Tarih: 04.07.2022: Belediyemiz tarafından Kuşcağız Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 375 Tarih: 05.07.2022: Belediyemiz tarafından İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza eğitim faaliyeti kapsamında hangi projelerin yapıldığının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 376 Tarih: 05.07.2022: Hafıza, odaklanma ve birçok yeteneğindeki gelişmesine yardımcı olan ve 20 Temmuz haftasında Dünya Satranç Günü kutlanması dolayısıyla Keçiören’li çocuklarımızın satranca olan ilgi ve alakasını arttırmak amacıyla satranca dair program veya etkinlik hazırlanması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

 

İş bu tutanak askıya çıkarıldığına dair müştereken imza altına alınmıştır.

 

         Semra AKDOĞAN                                                         Meral ÖZTÜRK

        Bilgisayar İşletmeni                                                       Yazı İşleri Müdürü