• Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa Çağrı Merkezi : 444 52 76    Whatsapp Hattı Hattımız : +90 530 917 52 76
  • EN
Mustafa Kemal ATATÜRK

MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİMİZ

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

5393 sayılı Belediye Kanunu, 237 sayılı Taşıt Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer mevzuatın verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli biçimde yürütür.

Belediye tarafından yapılması uygun görülen tüm ulaşım ve lojistik hizmetlerin yürütülmesine yönelik işlemleri yaparken, belediye birimlerinin asli görevlerinde kullanılacak araçları da ilgili birimlere tahsis eder.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine defnedilecek cenazeler için cenaze nakil aracı ve cenaze yakınlarının mezarlık alanına gidip gelmesi için minibüs ya da otobüs tahsis eder.

Atölyelerde bakım – onarım ve araç test işlerinde çalışan personelin bilgi, beceri düzeylerini artırmak amacıyla düzenli olarak eğitimlerini sağlamak suretiyle Belediyeye ait tüm araçların ve iş makinalarının her türlü tamir ve bakımları ile ikmal işlerini yapar, her an çalışır ve hizmet verir durumda olmalarını temin eder.

Belediye hizmetlerinde kullanılacak her türlü makine, araç, iş makinesi ve ekipmanlar ile bu araçlar, makineler, iş makineleri ve ekipmanlar için gerekli olan yedek parça, akaryakıt, madeni yağ, antifriz, lastik, zincir, yangın tüpü, ilk yardım malzemesi ve araç tamir takımı gibi ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasına yönelik satın alma ve ihale işlemlerini koordine ederek gerçekleştirir, kabullerini yapmak suretiyle ilgili birimlere sevk ve teslimatını yapar.

Kullanılan her araç ve iş makinası için bir taşıt sicili tutarak, periyodik bakımları takip eder. Bilgi İşlem Müdürlüğü ile koordineli olarak araç takip sistemi ile araçların etkin ve verimli kullanıma yönelik denetimler yapar.  Trafik tescil, araç muayenesi, egzoz emisyon muayenesi, zorunlu trafik sigortası ve mevzuatın öngördüğü araçlar için kasko işlemleri, trafik kazası ya da iş kazası gibi durumlarda gerekli yasal sürecin takip edilmesi, kazalarda oluşan maddi hasar bedellerinin sigorta şirketlerinden tahsil edilmesi için gerekli işlemlerin takibini de yapar.

Ayrıca belediye hizmet birimlerinin kullanacağı telsizleri temin eder, telsizlerin sevk ve idaresi ile bakım ve onarımını sağlayarak haberleşme faaliyetlerini yürütür. Belediyenin düzenlediği sosyal etkinlik ve faaliyetleri duyurmak için ilgili birimlerce hazırlanmış afişlerin ve pankartların baskı atölyesinde basımını sağlar, etkinliğin yapılacağı bölge ve mahallede elektrik enerjisinin olmadığı durumlarda mobil jeneratör ile enerji sağlama hizmeti sunar.