UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERLERİNDEN

 İSTENİLEN EVRAK LİSTESİ

(İnternet Salonu, Oyun Yeri (Play Station), Kahvehane)

 1. Başvuru /Beyan Formu
 2. Maliye Vergi levhası veya maliye yoklama fişi
 3. Kira sözleşmesi (aslı veya fotokopisi)
 4. İşyerine ait tapu fotokopisi
 5. Yapı kullanma izin belgesi
 6. Mali hizmetler müdürlüğünden
  1. Çevre temizlik vergi borcu yoktur yazısı
  2. Adres sokak üzerinde ise ilan ve reklam kayıt belgesi
 7. İtfaiye raporu
 8. Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporu (Tıp merkezleri ve hastanelerden)
 9. Adli sicil kaydı
 10. Mesafe krokisi ve m2 cetveli
 11. Kat maliklerinde oy çokluğu ile muvafakatname (karar defteri aslı ile birlikte)
 12. Akustik raporu (Sadece play station salonları için – bakanlığın anlaşmalı olduğu özel şirketlerden)
 13. Yarım kapaklı karton dosya

 

 1. ŞAHISLARDAN; (İLK 13 MADDEYE EK OLARAK)
  1. Esnaf sicil belgesi ile oda kayıt belgesi veya ticaret odası kaydı (aslı ve fotokopisi)
  2. 1 adet resim
  3. Bilgisayar sertifikası (sadece internet salonlarından)
 2. ŞİRKETLERDE; (İLK 13 MADDEYE EK OLARAK)
  1. Ticaret sicil gazetesi
  2. İmza sirküleri
  3. Oda kayıt belgesi
  4. Şube açılıyorsa şube gazetesi veya yönetim kurulu kararı
 3. Devir ise devir senedi ve ruhsat aslı