• Bilgi Hattı : 444 52 76    & Hattımız : +90 530 917 52 76

MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİMİZ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Yazı İşleri Müdürlüğü evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, Meclis ve Encümen kararlarının alınmasını sağlar.

5393 sayılı yasanın belediye meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar.

Meclis toplantılarının süresi içerisinde ilan edilmesini sağlar.

Meclis toplantı tutanaklarını tutar.

Gündemdeki dosyaları toplar, toplantıları kayda alır.

Meclis kararlarını yazılı hale getirir.

İlgili mercilerin onayını aldıktan sonra karar asıllarının ilgili birimlere intikalini sağlar ve birer nüshasını arşivler.

Karar özetlerini ilgili birimlere ulaştırır.

Meclis kararları ve gündemini belediyenin web sayfasında yayınlatır.

Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve Kaymakamlığa gönderilmesi gereken meclis kararlarını hazırlar.

5393 sayılı yasanın 33. Maddesine istinaden belediye başkanı tarafından görevlendirilen Yazı İşleri Müdürlüğü, mahiyetinde çalışan elemanlar aracılığıyla encümenin çalışma koşullarını, karar alınmasını ve uygulanmasını sağlar.

Encümen kayıt defterine karar numarası vererek alınan kararları kaydeder.

İlgili onaylardan sonra karar suretlerini teklifin geldiği birimlere ulaştırır.

Karar asıllarını sırasına göre dosyalar ve arşivler.

Belediyeye gelen tüm evrak ve belgeleri, postaları zimmetle teslim alır.

Konularına göre evrak ve belgelerin ayrımını ve kaydını yaparak imza işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili birimlere zimmetli olarak ulaştırılmasını, aynı şekilde tüm birimlerden gelen evrakların da gerekeli yerlere sevkiyatını belirli bir düzen içinde sağlar.

Nikâh akitlerinin yapılması iş ve işlemlerini geçerli mevzuat hükümlerine göre yürütmekle görevlidir. (Evlendirme Memurluğu müdürlüğümüz bünyesinde görevini ifa eder.)

Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı yasa ve medeni kanunla belediye başkanına görev olarak verilen resmi nikâh işlemlerini başkanın onayı ile görevlendireceği evlendirme memuru aracılığı ile yapar.

MDÜRÜLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLER

 Aşık Veysel Nikah Sarayı (Evlendirme Memurluğumuza bağlı)